ios Archive

ทำการแก้ไข Status Bar ของ Emulator สำหรับการใช้งานกับ snapshot

หลังจากที่ใช้งาน Fastlane snapshot แล้ว เกิดคำถามว่า เราสามารถเปลี่ยน Status Bar ของ Emulator ได้หรือไม่ ? เช่น ไม่อยากเห็นคำว่า Carrier อยากเปลี่ยนเวลา แสดงดังรูป เมื่อลองค้นหาพบว่า วิธีการที่ง่ายที่สุดคือ เอามาแก้ไขในโปรแกรมแก้ไขรูป !! กับอีกหนึ่งวิธีการคือ มีคนใจดีทำ library ชื่อว่า SimulatorStatusMagic มาให้ โดยทำการแก้ไข status bar ในขณะ runtime ดังนั้นลองนำมาใช้งานกันดีกว่า

Read More…

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดกับการพัฒนา Mobile App

ในการพัฒนา Mobile app นั้นแตกต่างจาก Web app และ Desktop app มากมาย แต่กลับพบสิ่งที่ผิดพลาดสำหรับการพัฒนา Mobile app มากมาย เนื่องจากยังใช้แนวคิดจากการพัฒนาระบบอื่น ๆ มาใช้ จึงทำการสรุปสิ่งที่ผิดพลาดไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจากบทความเรื่อง 14 must knows for an iOS developer

จากบทความเรื่อง 14 must knows for an iOS developer หรือ 14 เรื่องที่ iOS ควรจะต้องรู้และเข้าใจ คิดว่าน่าจะพอมีประโยชน์กับมือใหม่มาก ๆ หรือแม้กระทั่งมือเก๋า ซึ่งผมคิดว่าส่วนใหญ่มันคือเรื่องพื้นฐานเลยนะ แต่บางเรื่องก็ยากพอควร ดังนั้นจึงสรุปข้อที่เป็นพื้นฐานจริง ๆ  ไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #8

เมื่อวานมีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #8 ซึ่งจัดที่บริษัท Ascend โดยในครั้งนี้มี 2 หัวข้อคือ Organize your code to repository: Case study Cocoapods VIPER: Scalable Architecture ทั้งสองหัวข้อเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของ Mobile app ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้ง Android และ iOS app เลยนะ ดังนั้นมาดูรายละเอียดแบบสั้น ๆ กันหน่อย

Read More…

Swift :: สิ่งที่ iOS developer ควรรู้และเข้าใจไว้บ้าง

จากบทความเรื่อง Top 10 Ground Rules for iOS Developers ทำการอธิบายพื้นฐานที่ iOS developer ควรจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ จึงทำการแปลและสรุปบางเรื่องไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #7

วันนี้มีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #7 ของกลุ่ม iOS Developer Thailand จัดที่บริษัท Ascend ตึก AIA รัชาภิเษก มีหัวข้อที่น่าสนใจ 2 หัวข้อคือ Concurrency on iOS iOS development at scale

Read More…

[แปล] iOS Test Pyramid จากทีมพัฒนาของ LinkedIn

บทความเรื่อง iOS Test Pyramid จากทีมพัฒนาของ LinkedIn ทำการอธิบายวิธีการทดสอบของ iOS app เป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญในกระบวนการ 3X3 iOS Release ซึ่งทำให้ทีมพัฒนาสามารถ release iOS app ภายใน 3 ชั่วโมงได้ ตั้งแต่การ commit code จนถึงการ publish ขึ้น App Store กันเลย หัวในหลักของการ Release นั่นก็คือ กระบวนการทดสอบแบบอัตโนมัตินั่นเอง โดยเน้นทั้งจำนวน code coverage และเวลาของการทำงานตั้งแต่การ commit จนถึงการ publish app ดังนั้นจึงนำบทความนี้มาแปลและสรุปตามความเข้าใจไว้นิดหน่อย

Read More…

แก้ไขปัญหาเรื่อง Callback hell ใน Swift กันนิดหน่อย

วันนี้ทำการ review code ทั้งฝั่ง Android และ iOS(Swift) พบว่า code มีสิ่งที่คล้ายกันมาก ๆ คือ มีการเรียกใช้ REST API ผ่าน network library ซึ่งทำงานแบบ Asynchronous สิ่งที่เกิดขึ้นคือ มี feature ที่ต้องเรียกใช้งาน REST API หลาย ๆ ตัวต่อเนื่องกัน ทำให้เกิด code ในรูปแบบของ Callback ซ้อน Callback หรือ Callback hell นั่นเอง หรือดีขึ้นมาหน่อยคือ flow การทำงานของ code กระโดดไปยัง method อื่น ๆ ต่อไปเป็นทอด ๆ หรือ Chain

Read More…

[Appium] การติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app

Appium คือ framework สำหรับการทดสอบ mobile app ทั้ง Android และ iOS ซึ่งก่อนเริ่มใช้งานก็ต้องติดตั้ง software ต่าง ๆ ดังนั้นมาทำการติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app กัน Software ที่ใช้งานประกอบไปด้วย OS X EI Capitan XCode 7.3.1 Appium

Read More…

สรุปการจัดการ Dependency แบบง่าย ๆ ด้วย CocoaPods

สำหรับ iOS developer ทั้งหลายคงต้องใช้ dependency หรือ library อื่น ๆ อย่างแน่นอน ซึ่งถ้า copy code มาใส่ project เองคงไม่ดีเท่าไรนัก !! ดังนั้นน่าจะต้องจัดการผ่านเครื่องมือต่าง ๆ เช่น CocoaPods Carthage Swift Package Manager โดยใน blog นี้จะพูดถึง CocoaPods ตั้งแต่การติดตั้งไปจนถึงการใช้งานแบบง่าย ๆ

Read More…