เห็นเพื่อน ๆ ทำการ share บทความจาก Dev.to  เรื่องเกี่ยวกับนิสัยที่ไม่ดีของนักพัฒนา software คือ 5 Bad Habits of Software Developers 7 Bad Habits of a Successful Developer เห็นว่าน่าสนใจดีและน่าจะมีประโยชน์ จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…