ผ่านมา 6 เดือนทางทีมพัฒนาก็ได้ปล่อย Go 1.13 ออกมาให้ใช้งาน ซึ่งมีหลายเรื่องที่น่าสนใจ แต่หนึ่งในนั้นคือ