devops Archive

บันทึกการเดินทาง Microservices Journey

เริ่มต้นจากสถาปัตยกรรมของระบบงาน (Application Architecture) สถาปัตยกรรมของ software นั้นมีหลากหลายรูปแบบ แต่แนวโน้มของสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ล้วนพยายามแยกส่วนการทำงานออกเป็นชิ้นเล็ก (Decomposition) โดยแต่ละชิ้นต้องทำงานได้ด้วยตัวเอง (Service) ระบบงานใหญ่ ๆ เรามักจะเรียกว่า Monolithic ส่วนระบบงานที่เราทำการแบ่งเป็น Service เล็ก ๆ จะเรียกว่า Microservice

Read More…

มาดูผลการสำรวจเรื่อง High-performing DevOps 2018 จาก DORA กัน

จากบทความเรื่อง New research: what sets top-performing DevOps teams apart ทำการสรุปผลการสำรวจเรื่อง Accelerate: State of DevOps 2018: Strategies for a New Economy ว่าด้วยเรื่องของผลของการนำแนวคิด DevOps มาประยุกต์ใช้ ว่า deploy ระบบได้บ่อยไหม ว่า lead time ของการทำงานลดลงหรือรวดเร็วขึ้นไหม ว่าข้อผิดพลาดจากการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ มันลดน้อยลงไหม ว่าสามารถ recovery ระบบงาน จากความผิดพลาดได้รวดเร็วขึ้นไหม ดังนั้นมาดูผลสรุปจากแบบสำรวจนี้กัน น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับใครที่นำแนวคิด DevOps เข้ามาใช้ในองค์กร

Read More…

สรุปสิ่งที่น่าสนใจจากหนังสือ Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps

ช่วงวันหยุดหยิบหนังสือ Accelerate: The Science of Lean Software and DevOps มาอ่าน เป็นหนังสือที่สรุปส่วนประกอบต่าง ๆ ที่ช่วยให้บริษัท IT ขับเคลื่อนได้อย่างดี (high-performance) ทั้งองค์กรและทีม โดยทำการสรุปข้อมูลมาจาก State of DevOps Report ตั้งแต่ปี 2014 จาก State of DevOps Report นั้น ทำให้เข้าใจได้ว่า การนำแนวคิด DevOps นั้น ต้องนำแนวปฏิบัติ (Practice) อะไรมาใช้บ้าง ? วัฒนธรรมขององค์กรต้องเอื้อและสนับสนุนอย่างไร ? เพื่อปรับปรุงการพัฒนาและส่งมอบระบบงานให้เร็วและมีคุณภาพ (Correctness, Performance และ Security) ส่งผลให้ได้รับ feedback เพื่อปรับปรุง

Read More…

ข้อผิดพลาดเมื่อนำ DevOps มาประยุกต์ใช้งาน

เรื่องที่ 1 Speed vs Quality แน่นอนว่าต้องเร็วมาก่อน !! เมื่อมีการนำ DevOps เข้ามาในองค์แล้ว พบว่าสิ่งที่ให้ความสำคัญมาก ๆ คือความเร็วในการพัฒนาละส่งมอบ นั่นคือกระบวนการทำงานเร็วขึ้น แต่เมื่อเข้าไปดูในรายละเอียดกลับพบว่า สาเหตุที่ทำให้เร็วขึ้นคือ ลดหรือตัดกระบวนการทดสอบไป ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวมาก ๆ คุณภาพต่อรองไม่ได้ ต้องดีเสมอ

Read More…

สวัสดี Jenkins X

มาทำความรู้จักกับ Jenkins X กันหน่อย ซึ่งเป็น project ใหม่ที่ทาง cloudbees เป็นหัวหน้าทีมพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อช่วยให้การทำ Continuous Delivery และใช้งาน Kubernestes ง่ายขึ้น หรือเป็น Automated pipeline บน Kubernetes นั่นเอง ดังนั้นมาทำความรู้จักและใช้งานกันหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Fast Data

โดยปกตินั้นข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบันอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ๆ ทั้ง Volume, Velocity และ Variety ทำให้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งการจัดเก็บ ทั้งการรวบรวม ทั้งการวิเคราะห์ ประมวลผล ซึ่งมีความซับซ้อน และต้องการให้ทำงานแบบ realtime ดังนั้นเราต้องการวิธีการใหม่ เครื่องมือใหม่ ๆ architecture ใหม่

Read More…

Building DevOps Culture :: ต้องรู้แล้วเข้าใจเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง

จากหนังสือ Building a DevOps Culture นั้น เป็นหนังสือสั้น ๆ จำนวน 23 หน้าเท่านั้น ว่าด้วยเรื่องของวัฒนธรรมขององค์กรล้วน ๆ มีหลายสิ่งที่น่าสนใจ แต่ขอยกตัวอย่างหัวข้อเรื่องการเปลี่ยนแปลงมานิดหน่อย ก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ตาม ควรรู้และเข้าใจก่อนว่า เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงคืออะไร ? มีประโยชน์และมีคุณค่าอะไรบ้าง

Read More…

วันนี้ DevOps แล้วหรือยัง ?

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องของ DevOps มานิดหน่อย มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ทั้งแนวคิด ทั้งประโยชน์ ทั้งเครื่องมือต่าง ๆ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ การนำไปประยุกต์ใช้งาน บางที่ถึงขั้นตั้งเป็นนโยบายเลยเช่น DevOps transformation ที่สำคัญถ้าไปฟังสัมมนาเกี่ยวกับ DevOps  จะไม่ค่อยมีการพูดถึงด้านแย่ ๆ เลย มันแปลกดี สงสัยคนเราชอบฟังแต่ด้านดี ๆ ดังนั้น จึงขอนำอีกด้านหรืออีกมุมมองมาสรุปไว้หน่อย เกี่ยวกับการนำ DevOps มาประยุกต์ใช้งาน

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของการวัดผลของ DevOps

สิ่งที่น่าสนใจสำหรับคำว่า DevOps ซึ่งได้กลายเป็นคำที่ถูกพูดถึงอย่างมาก หนักไปกว่านั้น เรามีการเปิดรับสมัครตำแหน่ง DevOps อีกด้วย ทั้ง ๆ ที่มันไม่ควรจะมีตำแหน่งนี้เลย แต่มันควรเป็นแนวคิด แนวปฏิบัติสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง เป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในการพัฒนา software เพื่อช่วยปรับปรุงเวลา ตั้งแต่เรื่องของการรับ requirement เปลี่ยนจาก requirement ไปเป็นสิ่งที่อยู่ในมือของผู้ใช้งาน ไปจนถึงการดูแลรักษาระบบ ปรับปรุง และ operate ต่าง ๆ ให้เร็ว และ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง ลืม Configuration ของระบบงาน

นักพัฒนาน่าจะคุ้นเคยกับการจัดการเรื่องของ configuration ค่าต่าง ๆ ในระบบเป็นอย่างดี ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลสำหรับ database ข้อมูลสำหรับ URL ของ service ต่าง ๆ username และ password บ่อยครั้งมักจะทำการ hardcode เอาไว้ใน source code !!

Read More…