devops Archive

หนังสือน่าอ่านสำหรับ DevOps

มาดูหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ DevOps ซึ่งผู้ที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรอ่านเอามาก ๆ เพื่อทำให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้น เพื่อให้สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษ มาดูกันว่ามีหนังสือเล่มไหนบ้าง

Read More…

DevOps :: Three ways principle จากหนังสือ The Phoenix Project

จากหนังสือ The Phoenix Project มีเนื้อหาที่สนใจเกี่ยวกับ DevOps มากมาย หนึ่งในนั้นคือ Three ways ซึ่งเป็น principle สำคัญสำหรับ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ DevOps การวางแผนเกี่ยวกับ DevOps การนำเอาแนวคิด DevOps มาประยุกต์ใช้งาน ประกอบไปด้วย Flow principle Feedback principle Continual learning principle มีรายละเอียดดังนี้

Read More…

การ์ตูนขำ ๆ ว่าด้วยเรื่อง DevOps Culture !!

เห็นหลาย ๆ ที่ชอบพูดถึงเรื่องของ DevOps กันมาก วันนี้ไปเจอการ์ตูนสวย ๆ เกี่ยวกับ DevOps Cultures จึงนำมาฝาก คำถามคือ DevOps ที่พูดถึงกันนั้นคือรูปไหมกันแน่

Read More…

สรุปข้อมูลเรื่อง Software Testing จากรายงาน World Quality Report 2015-16

จากรายงานเรื่อง World Quality Report 2015-16 นั้น ทำให้เราเห็นแนวโน้มรวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ของ Software Testing ในปี 2016 ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ในปี 2015 ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีการนำแนวคิด Agile และ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและ Time-to-market ของ product ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และทำการ release ระบบงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นั่นแสดงว่าในส่วนของการทดสอบ จำเป็นต้องมี Test Automation หรือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

Read More…

[แปล] DevOps in Practice

กระบวนการส่งมอบ Software (Delivery) ไปยัง Production server นั้น มันเป็นสิ่งที่มีความท้าทายและความเสี่ยงอย่างมาก ทั้งฝ่าย business ต้องคิดและวางแผนของ product ทั้งฝ่าย architect ต้องวางโครงสร้างและ technical solution ทั้งฝ่าย development ต้องสร้าง product ที่มีคุณภาพออกมา แน่นอนว่าต้องผ่านการทดสอบในรูปแบบต่าง ๆ มาอย่างหนักหน่วง ถึงแม้จะมีการเตรียมการและลงมือทำดีอย่างไรก็ตาม กระบวนการส่งมอบ Software ยังคงยากและอันตรายอย่างมาก

Read More…

แปลเรื่อง Infrastructure as Code

หลังจากอ่านบทความเรื่อง Infrastructure as Code ที่ bliki ของคุณ Martin Fowler เป็นอีกหนึ่งแนวคิด และ เทคนิคที่น่าสนใจอย่างมาก สำหรับจัดการ infrastructure ของระบบ ทั้ง server และ network ยิ่งในยุคของ Cloud computing ด้วยแล้วยิ่งน่าสนใจขึ้นมาอีก จึงนำมาแปล และ สรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปแนวคิดดี ๆ เกี่ยวกับ devops

จากบทความเรื่อง From DEVOPS to devops ทำการอธิบายแนวคิดของ devops ไว้อย่างน่าสนใจ เนื่องจากเมื่อมีการพูดถึง devops แล้วมักจะถามเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เสมอ องค์กรคุณมี devops ไหม ? องค์กรคุณเป็น devlops ไหม ? ทำการจับวัดประสิทธิภาพของ devops อย่างไร ? ใช้เครื่องมืออะไรกันบ้าง ? ส่วนคำตอบนั้นลองให้คุณเขียนคำว่า devops ออกมาก่อนสิ ว่ามีตัวพิมพ์ใหญ่กี่ตัว ? เช่น DevOps หมายความว่า สนใจ Devlopment กับ Operation ใช่ไหม ? แล้ว e, v, p, s มันไม่สำคัญหรือไง ? ดังนั้นเราควรทำความเข้าใจกับ DEVOPS แบบนี้กันก่อนนะ

Read More…

เตรียมความพร้อมกับ DevTestOps กันหรือยัง ?

ในปัจจุบันคำว่า DevOps (Development + Operation) นั้น ถูกพูด และ นำไปใช้งานกันอย่างมากมายสำหรับการพัฒนา software เพื่อทำให้การพัฒนา software เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีคุณภาพ ให้ตามความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วอย่างมาก เป็นสาเหตุว่าทำไม ต้องมีระบบ Continuous Integration เช่น Jenkins, Bamboo เป็นต้น ต้องมีเครื่องมือพวก Infrastructure as Code เช่น Puppet และ Chef เป็นต้น ต้องมีเครื่องมือเกี่ยวกับ Release Automation หมายความว่า การพัฒนา software กำลังหาแนวทางและกระบวนการใหม่ ๆ เพื่อให้สนองตอบความต้องการของทาง business และ ลูกค้า ให้ได้ดี และ รวดเร็วที่สุด (Quality and Fast)

Read More…

7 วิธีสำหรับนำ DevOps เข้ามาใช้ในองค์กร

การนำเอาแนวคิด DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรนั้น มันอาจจะทำให้หลายที่สับสน และ ไม่ได้ผลตามที่คาดหวังไว้ เนื่องจากแต่ละองค์กรล้วนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตลอดจนเครื่องมืออีกด้วย ดังนั้นทาง VersionOne จึงได้ทำการสรุปวิธีการไว้ในบทความเรื่อง 7 Ways to Get Started with DevOps Today มาดูว่าได้แนะนำอย่างไรบ้าง

Read More…

สิ่งที่บ่งบอกว่ากำลังนำ DevOps ไปใช้แบบผิด ๆ

จากบทความเรื่อง 7 SIGNS YOU’RE DOING DEVOPS WRONG ได้อธิบายเกี่ยวกับการนำ DevOps ที่ผิด ๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก เพื่อไม่ให้เดินไปในทางที่ผิด จึงนำมาแปลนิดหน่อย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…