developer Archive

สิ่งที่ทำให้นักพัฒนาไม่พอใจ !! สุดท้ายก็ …

นั่งคุยกับนักพัฒนามาพอสมควร ได้รับรู้ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้นักพัฒนาไม่พอใจ สุดท้ายทำให้นักพัฒนาเหล่านั้นต้องเปลี่ยนที่ทำงาน !! เหมือนเป็นศาลาคนเศร้าเลย มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

Backend Developer จำเป็นต้องเรียนรู้อะไรกันบ้าง ?

หลังจากที่อ่านเรื่องของ Web Developer Roadmap 2018 แล้ว ซึ่งแนะนำเฉพาะส่วนของ Web Developer เท่านั้น แต่น่าจะมีส่วนของ Backend Developer บ้างนะ จึงทำการสรุปสิ่งที่น่าจะต้องรู้ไว้นิดหน่อย ซึ่งคิดว่าเป็นความรู้พื้นฐานแบบติดดินที่ควรรู้ไว้บ้าง

Read More…

สิ่งที่นักพัฒนาชอบทำผิด

เขียน code โดยไม่ทำการวางแผน ในการจะเขียนอะไรที่มีคุณภาพสักอย่างขึ้นมานั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เนื่องจากต้องผ่านกระบวนการคิด ค้นคว้า การวิเคราะห์ มากมาย ซึ่ง code ก็เช่นเดียวกัน ไม่มีข้อยกเว้น แต่โชคไม่ดีที่นักพัฒนา มักจะลงมือเขียน code โดยขาดการยั้งคิด ไม่ค้นคว้าหรือวางแผนก่อน จะลงมือเขียนกันไปเรื่อย ๆ มีปัญหาก็ค้นหาไปเรื่อย ๆ หรือไม่ก็ถามไปเรื่อย ๆ ซึ่งมันเหมาะสมกับระบบงานเล็ก ๆ แต่เมื่อระบบมีขนาดใหญ่ขึ้น จะเห็นผลกระทบในทางลบเยอะมาก ๆ

Read More…

นักพัฒนาต้องหัดแบ่งปัญหาใหญ่ ๆ เป็น ปัญหาเล็ก ๆ

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่องการพัฒนา software ซึ่งพยายามแนะนำการพัฒนาที่ขับเคลื่อนด้วยการทดสอบ หมายถึงการขับเคลื่อนด้วยความเข้าใจในปัญหาก่อนที่จะลงมือทำ ปัญหาก็เช่นกัน มันใหญ่เกินที่จะแก้ไขเพียงครั้งเดียวหรือไม่ หรือต้องทำการแบ่งเป็นปัญหาเล็ก ๆ แล้วค่อย ๆ จัดการทีละปัญหา เนื่องจากพบว่า ส่วนใหญ่แล้วเราจะลงมือทำทันที ไม่ว่าเราจะเข้าใจปัญหาหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าปัญหานั้นจะเล็กหรือใหญ่ ผลจากการทำคือ ปัญหาทั้งนั้น ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบหลาย ๆ อย่าง ทั้งการทำงานที่ไม่ถูกต้องตามความต้องการ ทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ไม่แก้ไขที่ต้นเหตุ ทั้งสิ้นเปลืองเวลา คน และค่าใช้จ่ายอย่างมาก

Read More…

แนวคิดแย่ ๆ สำหรับนักพัฒนา !!

Code ที่เราเขียนเองมันดีสุด ๆ แล้ว เป็นแนวคิดที่อันตรายมาก ๆ มันจะเป็นสิ่งที่ขัดขวางการพัฒนาของเราเอง เพราะว่ามันทำให้เราคิดว่า ไม่มีอะไรให้เรียนรู้อีกแล้ว ดังนั้นลด ego ของตัวเองลง สนใจทีมงานให้มากกว่าสนใจตัวเอง หิวกระหายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาตนเองอยู่อย่างเสมอ ที่สำคัญต้องแบ่งปันไปสู่คนอื่นอีกด้วย

Read More…

แปลและสรุปเรื่อง 10 Tips for developers

อ่านเจอบทความที่น่าสนใจเรื่อง 10 Tips for developers ประกอบไปด้วย 10 แนวทางสำหรับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับนักพัฒนา software จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปจาก VDO เรื่อง 7 ineffective coding habits

วันนี้เห็น tweet ใน Twitter เรื่อง Seven Ineffective Coding Habits of Many Programmers ทำการสรุป 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีสำหรับการ coding เก่าหน่อยแต่ก็ยังมีประโยชน์ เนื่องจากการพัฒนา software ซึ่งมีความซับซ้อนนั้น นักพัฒนาต้องมีอุปนิสัยที่ดี เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการพัฒนา software ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทั้งการตั้งชื่อ ทั้งรูปแบบของ code ทั้งโครงสร้างที่ดี ทั้งการ comment เพื่ออธิบาย code ทั้งการเขียน unit testing ทั้ง … มันเยอะมาก ยากนะ ดังนั้นใน VDO นี้จะทำการอธิบาย 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีซึ่งไม่ควรทำ จึงสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

บันทึกสิ่งที่มักทำ[ผิด]พลาดในการพัฒนา software

ทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดมาก่อนเสมอ ยิ่งในการพัฒนา software แล้ว ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นมากมายและบ่อยครั้ง ยังไม่พอเรามักจะเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆหรือ ซ้ำ ๆ ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

เมื่อ Developer อยู่ภายใต้ความกดดัน จะเลือกทางไหน ?

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Agile มานิดหน่อย โดยทำการหยิบยกปัญหาที่ Developer มักต้องพบเจอมาถาม เมื่อ Developer อยู่ภายใต้ความกดดันแล้ว หนึ่งในความกดดันที่พบบ่อย ๆ คือ Deadline สิ่งที่จะเลือกทำมีอะไรบ้าง เพื่อให้เสร็จตามเวลา

Read More…

เราขาด Developer ที่ดีต่างหาก !!

บ่อยครั้งมากที่เรามักได้ยินว่า Developer มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด Developer ด้านนั้นด้านนี้หายากมาก ๆ ภาคการศึกษาผลิต Developer ออกมาได้น้อย หรือ ไม่ตรงกับที่ตลาดต้องการ ยิ่งในฝั่ง recuitor แล้วยิ่งเจอปัญหาอย่างมาก หลาย ๆ บริษัทก็มีวิธีการแจ่ม ๆ ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ เช่น เข้าไปสอนในสถานการศึกษาเองเลย สร้างบ่มเพาะ โรงเรียน หรือ bootcamp ต่าง ๆ ขึ้นมาเอง เพื่อสร้างคนป้อนเข้าไปสู่บริษัท แต่สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้อาจจะยังไม่ตอบปัญหามากนัก เนื่องจากสิ่งที่ต้องการกันคือ Developer ที่ดี ซึ่งขาดในทุกวงการ

Read More…