coverage Archive

ค่าของ Code Coverage มันบอกอะไรเราบ้าง ?

สำหรับ developer ที่เขียน automated test ในระดับ unit test บางคนอาจจะบอกว่า ถ้าค่าของ Code Coverage มันต่ำ แสดงว่า ควรที่จะเขียน test เพิ่มเติม ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว แต่ยังไม่ครบ !! ถ้าค่าของ Code Coverage สูงล่ะ มันบอกอะไรเราบ้าง ? มันบอกว่า จำนวน test เพียงพอแล้วหรือ ? มันบอกว่า test ที่เขียนไปนั้นถูกต้องแล้วหรือ ? บอกได้เลยว่า มันไม่ได้บอกเราเลย มันเป็นเพียงการ execute code จาก test เท่านั้นเอง มันไม่ได้บ่งบอกถึง คุณภาพ มันไม่ได้ทำการตรวจสอบว่า เรากำลังทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือไม่ !! ดังนั้นสิ่งที่เราขาดไป ก็คือ สิ่งที่จะช่วยบอกเราว่า จุดไหนของ test ที่มันไม่ดี

Read More…

Code ที่ไม่ Test มันคือ โลกมืดของการพัฒนา Software

ในการพัฒนา software ในปัจจุบันในบ้านเรา เริ่มมีการพูดถึง unit test เยอะขึ้น แต่สิ่งหนึ่งที่มักได้ยินจาก developer ที่ไม่เขียน ก็คือ มันเขียนยาก นั่นคือเหตุผลหลัก ที่ทำให้ไม่เขียน unit test หรือจะพยายามบอกว่า ไม่มีเวลา มันใกล้ dead line แล้ว หรือบอกว่า ถ้าทำ unit test แล้วต้องให้มันครอบคลุม code ใกล้ 100% จากเหตุผลเหล่านี้ ทำให้การพัฒนา software พาเราเข้าสู่โลกมืด (Dark side) ซึ่งมันง่ายที่จะเข้าไป แต่ยากที่จะถอนตัวออกมา &#

Read More…

Test Coverage สูงๆ มันดีจริงหรือไม่

ช่วงหลังๆ มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง Test Coverage หรือ Code Coverage อยู่บ่อยครั้ง เรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ ให้ความสนใจกับระดับของ Test Coverage สูงๆ เป็นหลัก เพราะว่า คิดว่า ถ้าระดับมันสูงแล้ว code ที่เขียนขึ้นมาต้องมีคุณภาพที่ดี และ bug ต่างๆ จะน้อยลงอย่างแน่นอน ซึ่งผมคิดว่า มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถูกต้องมากนัก สำหรับการสนใจเพียงระดับของ Test Coverage ที่สูงๆ เพียงอย่างเดียว โดยไม่สนใจเรื่องคุณภาพของ Test ที่เขียนขึ้นมา

Read More…

GO :: ว่าด้วยเรื่องเครื่องมือสำหรับการตรวจสอบโค้ด

เมื่อเริ่มต้นพัฒนาระบบด้วยภาษา Go นั้น สิ่งที่เราควรรู้และศึกษาก็คือ เครื่องมือต่างๆ ที่ Go เตรียมไว้ให้ใช้ เพื่อให้เข้าใจว่าเครื่องมือแต่ละอย่างมีไว้เพื่อประโยชน์อะไร ดังนั้นเรามาดูกันว่ามีอะไรให้บ้าง

Read More…