book Archive

Developer เขาอ่านหนังสือกันนะ …

จาก blog เรื่อง Developer ไม่อ่านหนังสือกันหรอกนะ ผมได้สร้าง poll เพื่อสำรวจว่า คนที่เข้ามาอ่านบทความว่าอ่านหนังสือกันหรือไม่ ซึ่งมีคนมาตอบจำนวน 174 คน ดังนั้น มาดูผลลัพธ์กันเลย

Read More…

Developer ไม่อ่านหนังสือกันหรอกนะ

จากบทความเรื่อง รู้ทัน!!!! พฤติกรรมการอ่านหนังสือของคนไทย (2557-2558) เป็นการวิจัยว่าคนไทยอ่านอะไรกันบ้าง เมื่อลองมองกลับมาสายงานการพัฒนา Software เราในฐานนะคนพัฒนา software หรือ developer ได้อ่านหนังสือกันบ้างไหม ? อ่านหนังหนังสือแบบ hard copy หรือ e-book ? ในแต่ละปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนา software กี่เล่ม ? ในแต่ละปีอ่านหนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ใช้กันบ้างไหม

Read More…

หนังสือที่ทีมพัฒนา software ควรที่จะต้องอ่านไว้บ้าง

ไปอ่านเจอ blog แนะนำหนังสือเกี่ยวกับ Software Engineering :: 16 Books Every Software Engineer Should Read ซึ่งได้แนะนำว่านักพัฒนาอย่างเราๆ ต้องมีความรู้ในเรื่อง ของ Software design Software development รวมทั้งในปัจจุบันมีแนวทางในการพัฒนา software รูปแบบใหม่หรือสมัยใหม่ เช่น Agile, Scrum และ Lean เป็นต้น ดังนั้นนักพัฒนาอย่างเราๆ ก็ควรศึกษาหาความรู้เหล่านี้อยู่อย่างสม่ำเสมอ หนึ่งในวิธีการหาความรู้ก็คือ การอ่านหนังสือ มาดูกันว่ามีหนังสืออะไรที่ควรจะหาเอาไว้อ่านกันบ้าง

Read More…