automated-test Archive

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ Unit test คือทำแล้วไม่มี Bug !!

เมื่อหลายวันก่อนพูดคุยเกี่ยวกับ Unit testing เลยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการเขียนและการนำมาใช้งานนิดหน่อย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือ ความเข้าใจผิด ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามี Unit tests แล้ว bug ของระบบจะไม่มี ถ้าเรามี Unit tests แล้วคุณภาพของระบบต้องดีแน่ ๆ รวมทั้ง code ด้วย ถ้า Unit tests มันไม่มีประโยชน์อะไร ก็ไม่ต้องทำ เลยนำมาอธิบายไว้นิดหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่องการทดสอบระบบงานกับ Database

มีคำถามเกี่ยวกับการทดสอบระบบงานกับพวก Database ชนิดต่าง ๆ ทั้ง RDBMS (Relational DataBase Management System) ทั้ง NoSQL เช่น Document, Key-value, Column และ Graph อีกทั้ง Time series ว่าจะทดสอบกันอย่างไรดี ? ต้องทำการ mock/stub database ไหม ? ต้องเขียน code อย่างไรเพื่อให้ทดสอบได้ง่าย (Testable) ? ต้องทำอย่างไร

Read More…

มาทดสอบ RESTful API ด้วยการเขียนเอกสารในรูปแบบ Markdown กัน

จากการพูดคุยเรื่องการทดสอบ RESTful API ที่ Facebook มีการพูดถึง Silk ซึ่งเป็น framework สำหรับการทดสอบ RESTful API ด้วยการเขียนเอกสารในรูปแบบ Markdown ดังนั้นจึงลองนำมาใช้งานแบบขำ ๆ กันหน่อย

Read More…

ว่าด้วยเรื่อง Spaghetti Pattern ในชุดการทดสอบ

ในการพัฒนา software นั้นเรามักจะได้ยินคำว่า Spaghetti code บ่อยมาก ๆ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย ส่งผลให้การดูแลรักษาระบบเป็นเรื่องที่ยาก และ ต้องใช้ค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ๆ โดยปัญหานี้ก็ยังพบเจอในชุดการทดสอบอีกด้วย เนื่องจากทีมพัฒนาไม่สนใจ เนื่องจากทีมพัฒนาไม่ใส่ใจ เนื่องจากทีมพัฒนาไม่ทำการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หรืออาจจะไม่รู้ด้วยว่า สิ่งที่ทำลงไปนั้นมันก่อให้เกิดปัญหาอย่างไร ดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือ ปรับปรุงชุดการทดสอบอย่างสม่ำเสมอ ทั้งการปรับปรุงโครงสร้าง ทั้งการลบชุดการทดสอบที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งเวลาในการทดสอบที่ต้องลดลง รวมทั้งปรับปรุงเรื่องความรู้ความสามารถอีกด้วย คำถามคือ ปัจจุบันเราทำการปรับปรุงกันบ้างหรือไม่ ? หรือเพียงทำให้มันเสร็จไปวัน ๆ เท่านั้นเอง !!

Read More…

[แปล] iOS Test Pyramid จากทีมพัฒนาของ LinkedIn

บทความเรื่อง iOS Test Pyramid จากทีมพัฒนาของ LinkedIn ทำการอธิบายวิธีการทดสอบของ iOS app เป็นขั้นตอนการทำงานที่สำคัญในกระบวนการ 3X3 iOS Release ซึ่งทำให้ทีมพัฒนาสามารถ release iOS app ภายใน 3 ชั่วโมงได้ ตั้งแต่การ commit code จนถึงการ publish ขึ้น App Store กันเลย หัวในหลักของการ Release นั่นก็คือ กระบวนการทดสอบแบบอัตโนมัตินั่นเอง โดยเน้นทั้งจำนวน code coverage และเวลาของการทำงานตั้งแต่การ commit จนถึงการ publish app ดังนั้นจึงนำบทความนี้มาแปลและสรุปตามความเข้าใจไว้นิดหน่อย

Read More…

วิธีลดจำนวนการทดสอบแบบ Manual ของ Mobile app

ผลการสำรวจเรื่อง Why App Succeed ? จาก Perfecto พบว่าในรูปแบบการทดสอบ Mobile App นั้นเป็นดังนี้ 30% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมัติ 70% เป็นการทดสอบแบบอัตโนมือ !! การทดสอบ Mobile App ยังคงเป็น manual test เป็นหลัก แต่สิ่งที่ขาดไปไม่ได้เลยคือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ ดังนั้นมาดูวิธีการเลือกรูปแบบการทดสอบกันหน่อย เพื่อทำให้การทดสอบสนุกและเจ็บปวดน้อยลง

Read More…

[Appium] การติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app

Appium คือ framework สำหรับการทดสอบ mobile app ทั้ง Android และ iOS ซึ่งก่อนเริ่มใช้งานก็ต้องติดตั้ง software ต่าง ๆ ดังนั้นมาทำการติดตั้งสำหรับทดสอบ iOS app กัน Software ที่ใช้งานประกอบไปด้วย OS X EI Capitan XCode 7.3.1 Appium

Read More…

Regression Testing คืออะไร ?

เช้านี้อ่านเจอบทความเรื่อง What is Regression Testing ? ทำการอธิบายเกี่ยวกับ Regression testing ว่าคืออะไร ? มีเป้าหมายเพื่ออะไร ? และจะลงมือทำการทดสอบเมื่อใด ? จึงทำการสรุปการอ่านไว้นิดหน่อย

Read More…

Continuous Integration และ Testing ควรอยู่ด้วยกันเสมอ

ในการพัฒนา software ได้นำเอาแนวคิด Continuous Integration(CI) เข้ามาใช้งาน ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพื่อช่วยทำให้ทีมทำการ integrate บ่อย ๆ เพื่อช่วยทำให้ software ที่สร้างค่อย ๆ เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยทำให้ทีมได้รับ feedback กลับมาอย่างรวดเร็วทั้งดีและร้าย เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่นำการทดสอบ (Testing) เข้ามาร่วมทำงานกับ Continuous Integration !!

Read More…

สรุปข้อมูลเรื่อง Software Testing จากรายงาน World Quality Report 2015-16

จากรายงานเรื่อง World Quality Report 2015-16 นั้น ทำให้เราเห็นแนวโน้มรวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ของ Software Testing ในปี 2016 ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ในปี 2015 ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีการนำแนวคิด Agile และ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและ Time-to-market ของ product ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และทำการ release ระบบงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นั่นแสดงว่าในส่วนของการทดสอบ จำเป็นต้องมี Test Automation หรือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

Read More…