automated-test Archive

Regression Testing คืออะไร ?

เช้านี้อ่านเจอบทความเรื่อง What is Regression Testing ? ทำการอธิบายเกี่ยวกับ Regression testing ว่าคืออะไร ? มีเป้าหมายเพื่ออะไร ? และจะลงมือทำการทดสอบเมื่อใด ? จึงทำการสรุปการอ่านไว้นิดหน่อย

Read More…

Continuous Integration และ Testing ควรอยู่ด้วยกันเสมอ

ในการพัฒนา software ได้นำเอาแนวคิด Continuous Integration(CI) เข้ามาใช้งาน ซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เพื่อช่วยทำให้ทีมทำการ integrate บ่อย ๆ เพื่อช่วยทำให้ software ที่สร้างค่อย ๆ เติบโตอย่างยั่งยืน เพื่อช่วยทำให้ทีมได้รับ feedback กลับมาอย่างรวดเร็วทั้งดีและร้าย เพื่อจะได้แก้ไขและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที แต่สิ่งที่น่าแปลกใจก็คือ ไม่นำการทดสอบ (Testing) เข้ามาร่วมทำงานกับ Continuous Integration !!

Read More…

สรุปข้อมูลเรื่อง Software Testing จากรายงาน World Quality Report 2015-16

จากรายงานเรื่อง World Quality Report 2015-16 นั้น ทำให้เราเห็นแนวโน้มรวมทั้งคำแนะนำต่าง ๆ ของ Software Testing ในปี 2016 ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย ในปี 2015 ที่ผ่านมานั้นพบว่า มีการนำแนวคิด Agile และ DevOps เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ สูงมาก มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและ Time-to-market ของ product ต่าง ๆ รวมทั้งยังสามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลง และทำการ release ระบบงานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น นั่นแสดงว่าในส่วนของการทดสอบ จำเป็นต้องมี Test Automation หรือ การทดสอบแบบอัตโนมัติ

Read More…

แนะนำเครื่องมือที่น่าสนใจสำหรับการทดสอบ Mobile App

ช่วงวันหยุดมาดูกันหน่อยว่า เครื่องมือการทดสอบ Mobile App มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง ซึ่งเน้นเครื่องมือที่เป็น Open source เพื่อแนะนำให้ Developer และ Tester/QA นำไปใช้งานได้ง่ายขึ้น มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

ทำไมการสร้างชุดการทดสอบด้วยเครื่องมือแบบ Record and Playback มันถึงแย่ ?

จาก blog เรื่อง Espresso Test Record สำหรับการทดสอบ UI Test บน Android App ทำให้นึกถึงเรื่อง ทำไมเครื่องมือแบบ Record and Playback มันถึงทำให้การทดสอบแบบอัตโนมัติมีปัญหาเสมอ บางคนถึงกับบอกว่า มันไม่ได้ช่วยอะไรเลย แถมยังกลับมาทำร้ายกันอีก !! หนักไปกว่านั้นชุดการทดสอบที่ได้มากลับกลายเป็นภาระในการดูแลรักษาอีก มันจริงหรือเปล่านะ

Read More…

แนะนำหนังสือ The Way of the Web Tester

ช่วงวันหยุด Developer มาหาหนังสืออ่านเพื่อเพิ่มเติมความรู้กันดีกว่า ผมขอแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการทดสอบระบบ Web application ชื่อว่า The Way of the Web Tester ปล. หนังสือเล่มนี้ยังเขียนไม่เสร็จนะครับ อยู่ในขั้น Beta อยู่ แต่มันน่าอ่านมาก ๆ เหมาะตั้งแต่ผู้เริ่มต้นจนถึงประสบการณ์สูง ๆ

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันในงาน Test Automation Meetup #1

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Automated testing for Android app ในงาน Test Automation Meetup ครั้งที่ 1 โดยเน้นไปที่แนวคิดสำหรับการทดสอบ Android app ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ และ library ต่าง ๆ เยอะมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Android Testing Support Library (ATSL)

Read More…

ชุดการทดสอบแบบ End-to-End ของ WordPress.com

ทีมพัฒนาระบบ WordPress.com ได้เปิดเผย ชุดการทดสอบแบบ End-to-End สำหรับ Calypso project ออกมา เป็นส่วน Front-end ใหม่นั่นเอง โดยชุดการทดสอบพัฒนาด้วยภาษา JavaScript ทั้งหมด จำนวน 786 test cases ใช้เวลาทดสอบ 1 ชั่วโมง !!

Read More…

คำแนะนำสำหรับการทดสอบ Web application แบบอัตโนมัติด้วย Selenium

วันนี้มีโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางการทดสอบ Web application โดยเครื่องมือที่ได้รับความนิยมอย่างมาก ก็คือ Selenium เนื่องจากไม่เพียงแค่ฟรีเท่านั้น แต่ยังมีความสามารถมากมายให้ใช้แบบครบครัน รวมทั้งทดสอบผ่าน browser ชนิดต่าง ๆ ได้หมด ไม่ว่าจะเป็น Firefox, Google Chrome และ Internet Explorer

Read More…

สิ่งที่ต้องเสียไปและได้รับกลับมา จากการทดสอบแบบอัตโนมัติ

ก่อนจะนำการทดสอบแบบอัตโนมัติเข้ามาประยุกต์ใช้งานนั้น สิ่งที่ควรต้องพิจารณาก่อนคือ ประโยชน์ที่จะได้รับ และ ค่าใช้จ่ายที่ต้องลงทุนไป ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต้องมีความสมดุลกันนะ โดยทำการสรุปไว้ดังนี้

Read More…