ในวันที่ 14 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ทาง Amazon ได้ประกาศปล่อย Amazon Corretto ออกมาให้ใช้งาน ซึ่งเป็น Preview version เพื่อให้ลองทดสอบใช้งานกันเล่น ๆ ส่วนตัว stable ต้องรอช่วง Q1 ของปีหน้า เป็น OpenJDK (Open Java Development Kit) ที่ทาง Amazon Web Server (AWS) ใช้งานภายใน แน่นอนว่า ใน OpenJDK ตัวนี้ ทำการแก้ไขและปรับปรุงเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานที่หนัก ๆ ได้ ทั้งในมุมของ scaling ทั้งในมุมของ performance ทั้งในมุมของ security ที่สำคัญกว่านั้นคือ เรื่องของการ support แบบ LTS (Long Term Support) ทั้งหมดนี้ใช้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Read More…