state-of-agile
มาดูรายงานเรื่อง State of Agile ครั้งที่ 10 จาก VERSIONONE กัน

ซึ่งน่าจะมีประโยชน์สำหรับการนำแนวคิด Agile
มาปรับใช้กับองค์กร และ ทีมงานไม่มากก็น้อย
รวมทั้งยังช่วยตอบคำถามต่าง ๆ ได้ดีอีกด้วย
มาเริ่มกันเลย

มาดูข้อมูลสำหรับคนที่ถูกสำรวจในรายงานครั้งนี้

 • 53% บอกว่ามีการนำ Agile มาใช้น้อยกว่าครึ่ง
 • มีเพียง 9% เท่านั้นที่บอกว่า ทุกคนในองค์กรนำ Agile มาใช้งาน
 • 83% ทำงานแบบ distributed team
 • 70% ใช้ outsourcing สำหรับการพัฒนา

แน่นอนว่า ตอนนี้เราอยู่ในโลกแห่งความซับซ้อน
ซึ่งทุกคนมองว่า มันคือเรื่องปกติ !!

และองค์กรส่วนใหญ่มักจะบอกว่า เรานั้นพิเศษกว่าใครนะ
มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง แตกต่างเสมอ
แต่ความเป็นจริงแล้วคือ ไม่เข้าใจตัวเองมากกว่า

ประโยชน์ที่ได้จาก Agile มีอะไรบ้าง ?

โดยนำข้อมูลจาก 3 อันดับแรกมาเท่านั้น

 1. สามารถปรับเปลี่ยนลำดับความสำคัญของงานได้
 2. Team productivity
 3. Project visibility

ส่วน Faster time-to-market อยู่ในอันดับที่ 6
และที่น่าสนใจคือ ลดค่าใช้จ่ายในการส่งมอบ ไม่มีอยู่ในรายงานนะครับ !!

วัดความสำเร็จของ Agile ได้อย่างไร ?

 1. On-time delivery
 2. Product quality
 3. Customer satisfaction

คำตอบในหัวข้อนี้มันชัดเจนอย่างมาก
ลองย้อนกลับมาที่ตัวเรา ทีม และ องค์กรสิว่า
คุณทำการวัดความสำเร็จจากสิ่งเหล่านี้หรือไม่ ?
ส่งมอบ product ที่มีคุณภาพในเวลาที่ตกลงกันไว้หรือไม่ ?
และ product เหล่านั้นทำให้ลูกค้าพึงพอใจหรือไม่ ?

จากนั้นมาดูการวัดความสำเร็จแบบ Day-to-Day กันบ้าง ?

 1. 57% วัดจาก Velocity นั่นคือความเร็วในการทำงานของทีม
 2. 51% วัดจาก Iteration burndown
 3. 41% วัดจาก Release burndown

ใช้งาน Agile method และ Practice อะไรกันบ้าง ?

 1. 58% ใช้ practice จาก Scrum
 2. 10% ใช้ practice จาก Scrum และ Extreme Programming
 3. 8% ใช้ practice จากหลาย ๆ แนวคิดเข้าด้วยกัน

เทคนิคที่ใช้กันเยอะ ๆ มีดังนี้

 1. Daily Standup
 2. Prioritised backlogs
 3. Short iteration
 4. Retrospective
 5. Iteration planning
 6. Release planning
 7. Unit testing
 8. Team-based estimation
 9. Taskboard
 10. Iteration review

สาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้การนำ Agile มาใช้ล้มเหลว ?

 1. วัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่สอดคล้องกับ Agile
 2. ขาดประสบการณ์
 3. ขาดการสนับสนุนจากฝ่าย management
 4. ขาดการสนับสนุนสำหรับการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร
 5. ข้อขัดแย้งของ Agile practice และ process

สิ่งที่น่าสนใจคือ ต้องสร้างความสมดุล
ระหว่างการเรียนรู้ และ การส่งมอบด้วยนะ
ไม่ใช่เน้นแต่การเรียนรู้เพียงอย่างเดียว
ไม่ใช่เน้นแต่การส่งมอบเพียงอย่างเดียว

จากรายงานนี้ก็มีสิ่งที่แปลก ๆ และ น่าคิดหลายอย่างเหมือนกันนะ !!

ทั้งจากใครบ้างที่มาตอบแบบสอบถามเหล่านี้

แต่ที่น่าคิดมากกว่า คือ มีเพียง 1% เท่านั้น
ที่บอกว่าการนำเอา Agile มาใช้ในองค์กรแล้วล้มเหลว !!

มองผ่าน ๆ แล้วน่าจะดีนะ แต่มันแปลก ๆ ไหมนะ
หรือว่า คำว่าล้มเหลวของแต่ละคน
มีคำจำกัดความที่แตกต่างกันไป (Lack of definition)
ซึ่งอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลการสำรวจผิดแปลกไป

ต่อมาเรื่องของเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้งาน
แน่นอนว่ามีการใช้งาน Daily Standup และ Prioritized backlog กันเยอะมาก ๆ
แต่มีเพียง 54% เท่านั้นที่ทำ Iteration review !!
แต่มีเพียง 45% เท่านั้นที่ developer และ tester ทำงานอยู่ทีมเดียวกัน !!
มันดูแปลก ๆ ไหม เหมือนว่ายังคงทำงานแบบ Waterfall หรือ Traditional กันอยู่นะ

ส่วนเรื่องการวัดความสำเร็จของการนำ Agile มาใช้
จากรายงานจะเขียนว่า เน้นไปที่ความเร็ว หรือ Velocity
นั่นหมายความว่า เรากำลังแข่งกันที่ความเร็วกันหรือ ?
ตรงนี้ต้องระวังไว้ด้วย
เพราะว่า ความเร็วที่ขาดคุณภาพ
เพราะว่า ความเร็วที่ขาดความพึงพอใจของลูกค้า
มันไม่น่าจะใช่ตัววัดความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับ version เต็ม ๆ ก็ลองไป Download มาอ่านกันดูครับ