ปัญหาที่พบเจอ

ปกติในการใช้ Apache Maven จะทำการกำหนด local repository ที่ใช้เก็บ library ต่าง ๆ
ซึ่งกำหนดทั้งในไฟล์ settings.xml และ ใน command line เช่น -Dmaven.repo.local
ผลที่ออกมาคือ จะทำการ download จาก Remote repository อย่างเดียวเลย

Software ที่ใช้งานประกอบไปด้วย

  • ระบบปฏิบัติการ Windows
  • Apache Maven 3.5.0

การแก้ไขปัญหา

เมื่อเข้าไปดูการทำงานของ Apache Maven พบว่า
ในการ download library จาก Remote repository นั้น
Apache Maven 3.x ขึ้นไปจะทำการสร้างไฟล์ต่าง ๆ เหล่านี้ใน ใน library ทุก ๆ ตัว

  • _remote.repositories
  • _maven.repositories

เพื่อบันทึกว่า library แต่ละตัวทำการ download มาจากที่ไหน !!

จากปัญหาที่พบคือ มีไฟล์ _remote.repositories ขึ้นมา
ดังนั้นทำให้ Apache Maven เข้าใจว่า
ต้องทำการ download library มาจาก Remote repository เท่านั้น

ดังนั้นแก้ไขง่าย ๆ ด้วยการลบไฟล์ _remote.repositories ให้หมด
เพียงเท่านี้ปัญหาก็หายไปแล้ว