ปัญหาและความต้องการ

หลังจากที่ทำการ run test ที่พัฒนาด้วยภาษา Python
ซึ่งใช้งานผ่าน module unittest
เมื่อทำการ run ได้แล้วพบว่า
ผลลัพธ์ที่ออกมามันไม่สวย
นั่นคือไม่มีสีสันอะไรเลย ดูลำบาก

$exportPYTHON_PATH=.:$(pwd)/src:$PYTHONPATH
$python -m unittest discover -s tests -p "*_unittest.py"

การแก้ไขปัญหา

ไปค้นหาเจออันแรก Green ดังนั้นลองใช้งานกัน
ติดตั้งกันเลย

$pip install green

การใช้งานก็ง่ายมาก ๆ

$green -v tests/*.py
$green -vv tests/*.py

เพียงเท่านี้ก็สบายแล้ว

Source code ตัวอย่าง Github::Demo Python