จากบทความเรื่อง The RedMonk Programming Language Rankings: January 2016
จึงนำมาแปลบางส่วนที่น่าสนใจ

ข้อมูลหลัก ๆ ในการวิเคราะห์จาก Github.com และ StackOverflow.com
เพื่อทำการดูว่าภาษาโปรแกรมอะไรที่ได้รับความนิยมทั้งในปัจจุบัน และ อนาคต
ดังนั้นมาดูว่าภาษาโปรแกรมไหนมีความนิยมอย่างไร
รวมทั้งผลการวิเคราะห์ที่น่าสนใจ

lang-plot-116-wm-e1455906685179 (1)

ใน 10 อันดับแรกนั้น ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก

เนื่องจากไม่มีภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ เลย ดังนี้

 1. JavaScript
 2. Java
 3. PHP
 4. Python
 5. C#
 6. C++
 7. Ruby
 8. CSS
 9. C
 10. Objective-C

คำอธิบาย
JavaScript และ Java ยังคงได้รับความนิยมสูงสุดเช่นเดิมอย่างยาวนาน
นั่นคงบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า
เป็นภาษาโปรแกรมที่ developer ทุกคนควรมีไว้ติดตัว
เพราะว่า แต่ละภาษาโปรแกรมก็มีข้อดีและข้อเสีย
และความเหมาะสมตามแต่ละระบบงานไป

ส่วนอันดับอื่น ๆ นั้น ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนัก
แสดงว่า ภาษาใหม่ ๆ ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมในกลุ่มใหญ่
หรือใช้อยู่ในกลุ่มเล็ก ๆ และ เฉพาะทางเท่านั้น

ถ้าลองไปดูจำนวนภาษาโปรแกรม มันจะเยอะมาก ๆ
แต่ไม่ได้ติดอันดับเลย
นั่นหมายความว่า ภาษาโปรแกรมใหม่ ๆ มันเกิดมาเฉพาะงานมากขึ้น !!
ซึ่งเป็นแนวโน้มต่อไปในอนาคตอย่างแน่นอน

แต่ก็มีภาษาโปรแกรมที่น่าจะก้าวเข้ามาใน 10 อันดับแรกในไม่ช้า คือ Go และ Swift

แสดงดังรูป
Screen Shot 2559-02-25 at 9.35.15 PM

ส่วนภาษาที่น่าจับตามองมาก ๆ มีดังนี้

 • Elixir
 • Julia
 • Rust
 • Swift
 • Typescript

ปิดท้ายด้วยกราฟข้อมูลตั้งแต่ปี 2012 จนถึงปัจจุบัน

Screen Shot 2559-02-25 at 9.33.25 PM

Tags: