สิ่งที่ได้รับจาก Angular Developers Thailand Meetup ประจำเดือนมกราคม 2018

เมื่อวานตอนเย็นได้ไปร่วมงาน Angular Developers Thailand Meetup January 2018 จากลุ่ม Angular Developer Thailand จัดที่ HANGAR Coworking Space by DTAC โดยครั้งที่มีหัวข้อดังนี้ Create package on NPM Make readable code in Angular with Lettable(Pipe) Operator Angular CI/CD with DroneCI เนื่องจากไปช้าจึงได้ฟังเฉพาะหัวข้อที่ 2 ปลาย ๆ กับหัวข้อที่ 3 และมีการให้ถามตอบคำถามต่าง ๆ จากคนที่เข้ามาพูดและฟัง มีหลายอย่างที่น่าสนใจดังนี้

Read More…

[The Clean Coder] เรื่องของ Test Strategy

จากหนังสือ The Clean Coder นั้น มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Professional developer มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “Professional developer test their code” การทดสอบ code ที่เขียนเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ได้ง่ายแบบที่พูดนะสิ ดังนั้นต้องเขียนแบบไหน เท่าไร ถึงจะดี ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วย Test Strategy ที่ดี มาเริ่มเรียนรู้กัน

Read More…

สรุป 6 เรื่องน่าคิดสำหรับ Microservices

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่อง Microservices มากขึ้น ทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ มากขึ้นเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ 6 เรื่องน่าคิดสำหรับ Microservices ซึ่งทาง Pivotal เขียนสรุปไว้ มันน่าสนใจมาก ๆ จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย น่าจะพอมีประโยชน์บ้างสำหรับการตัดสินใจต่าง ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

สวัสดี Clojure มาเริ่มต้นเรียนรู้กัน ?

จากหนังสือ Getting Clojure ออก beta version มา (Build your functional skills one idea at a time) ซึ่งแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับคือ Basic, Intermediate และ Advance พบว่ามีให้อ่านฟรี ๆ 3 บทคือ [Basic] Hello Clojure [Basic] Functional Things [Advance] Read and Eval เนื่องจากไม่เคยเขียนภาษานี้เลย ดังนั้นก็ต้องเริ่มด้วย Hello Clojure สิ เริ่มกันเลย

Read More…

สวัสดี Go-kit ชุดเครื่องมือสำหรับพัฒนา Microservices ด้วยภาษา Go

ในช่วงที่ผ่านมาได้มีการพูดถึง Go-kit กันพอสมควร ทั้งในเรื่องของรูปแบบการเขียนที่ดี ทั้งในเรื่องของชุดเครื่องมือสำหรับการพัฒนา Microservices บางคนก็บอกว่าเหมือน Netflix เลย บางคนก็บอกว่าเหมือน Finagle ของ Twitter เลย

Read More…

สร้างระบบ Distributed Tracing ของระบบที่พัฒนาด้วย Spring Boot

Tracing เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ service หรือระบบงานต่าง ๆ ต้องมีเสมอ และมันมีประโยชน์ต่อระบบและทีมพัฒนาอย่างมาก แต่เราพบว่าระบบงานส่วนใหญ่ไม่มี หรือ มีน้อยมาก ๆ ดังนั้นเรามาลองสร้างระบบงานที่มีการ tracing การทำงานของระบบ

Read More…

สวัสดีภาษา Golang ใน AWS Lambda

ทาง AWS Lambda ได้ประกาศสนับสนุนภาษา Go แล้ว ดังนั้นเรามาเรียนรู้กันหน่อยว่า จะเริ่มต้นอย่างไร มีอะไรให้ลองใช้งานกันบ้าง

Read More…

บันทึกการใช้งาน Puppeteer สำหรับการทำ End-to-End Testing

Puppeteer เป็น Node library พัฒนาจาก Google เตรียมชุดของ API สำหรับการควบคุม Google Chrome (Headless และ Non-headless) หรือ Chromium ผ่าน DevTool protocol ที่สำคัญไม่ต้องทำงานผ่าน Web Driver อีกต่อไป ซึ่งถ้าใครใช้งานผ่าน Selenium จะรู้ว่ามันน่าเบื่อมาก ๆ เพราะว่าต้อง update version ตาม Google Chrome !!

Read More…

สรุปขั้นตอนในการพัฒนาระบบ REST API ด้วยภาษา Go ที่น่าจะดี

จากบทความเรื่อง Write a Kubernetes-ready service from zero step-by-step ทำการสรุป workflow หรือขั้นตอนของการพัฒนาระบบ REST API ด้วยภาษา Go เริ่มตั้งแต่การพัฒนา API แบบง่าย ๆ จากนั้นทำการเพิ่มความสามารถที่จำเป็นต้องมีทั้ง logging, health check และ graceful shutdown รวมไปถึงการ deploy ระบบงาน ซึ่งในตัวอย่างจะทำการสร้าง Docker Image และทำการ deploy ด้วย Kubernetes จึงทำการแปลและสรุปในแบบที่เข้าใจไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปจาก VDO เรื่อง 7 ineffective coding habits

วันนี้เห็น tweet ใน Twitter เรื่อง Seven Ineffective Coding Habits of Many Programmers ทำการสรุป 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีสำหรับการ coding เก่าหน่อยแต่ก็ยังมีประโยชน์ เนื่องจากการพัฒนา software ซึ่งมีความซับซ้อนนั้น นักพัฒนาต้องมีอุปนิสัยที่ดี เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการพัฒนา software ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทั้งการตั้งชื่อ ทั้งรูปแบบของ code ทั้งโครงสร้างที่ดี ทั้งการ comment เพื่ออธิบาย code ทั้งการเขียน unit testing ทั้ง … มันเยอะมาก ยากนะ ดังนั้นใน VDO นี้จะทำการอธิบาย 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีซึ่งไม่ควรทำ จึงสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…