ว่าง ๆ มารวบรวมคำสั่งและ shortcut ที่ใช้ประจำ
ผ่าน terminal บน MacOs ของตัวเองไว้นิดหน่อย
เขียนไว้กันลืม

คำสั่งที่ใช้บ่อยมาก ๆ ในแต่ละวัน

ประกอบไปด้วย

 • pwd แสดง working directory ในปัจจุบันซึ่งจะแสดง path เต็ม ๆ
 • ls แสดงรายชื่อไฟล์และ directory ต่าง ๆ
 • cd ทำการเปลี่ยนตำแหน่งไปยัง directory ที่ต้องการ ทั้งแบบ relative และ absolute path
 • mkdir สำหรับการสร้าง directory ใหม่ สร้างได้ทั้ง directory เดียวหรือหลาย ๆ directory พร้อม ๆ กัน
 • cp สำหรับการ copy ไฟล์และ directory
 • rm สำหรับการลบไฟล์
 • rm -r สำหรับลบ directory
 • touch สำหรับการสร้างไฟล์เปล่า ๆ ขึ้นมาใหม่
 • open . สำหรับการเปิด Finder

ส่วน shortcut ที่ใช้ใน terminal บ่อย ๆ

ประกอบไปด้วย

 • Control + A การย้าย cursor ไปต้นบรรทัด
 • Control + E การย้าย cursor ไปท้ายบรรทัด
 • Control + R สำหรับการค้นหาข้อมูลจาก history
 • Command + L ทำการ clear screen 1 บรรทัด
 • Command + K ทำการ clear screen ทั้งหน้า
 • Tab สำหรับ auto-suggestion

ใครมีคำสั่งและ shortcut ที่น่าสนใจ
ก็มาบอกกันบ้างนะครับ
ส่วน command และ shortcut ที่ผมใช้นั้นมันพื้นฐานสุด ๆ