สรุปบทความเรื่อง Microservices Architecture ของ Medium.com Part 1

ทาง Medium.com ได้เขียนสรุปเกี่ยวกับแนวทางการนำ Microservice Architecture มาใช้งาน ซึ่งช่วยทำให้ทีมพัฒนาสามารถพัฒนาและส่งมอบระบบงานได้เร็วขึ้น พร้อมกับคุณภาพที่สูงขึ้น รวมทั้งยังช่วยทำให้แต่ละ service แยกกันพัฒนาและลดผลกระทบต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้นเรามาดูกันหน่อยว่า ทีมพัฒนาของ Medium.com เขาทำกันอย่างไรบ้าง ? จึงทำการสรุปจากบทความไว้นิดหน่อย ระบบเก่าที่เป็น Monolith !! เป็นระบบที่พัฒนาด้วย Node.js ตั้งแต่ปี 2012 แน่นอนว่า ยิ่งนานวันระบบยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้น ยิ่งนานวันสมาชิกของทีมพัฒนายิ่งมากขึ้น ยิ่งนานวันความซับซ้อนของระบบยิ่งยุ่งเหยิงขึ้น การดูแลรักษารวมทั้ง operation ต่าง ๆ ยิ่งยากขึ้นมา และหลาย ๆ ส่วนการทำงานเริ่มเกิดปัญหาคอขวด ดังนั้นในปี 2018 ทางทีมพัฒนาจึงเริ่มนำแนวคิดของ Microservices มาใช้งาน เพื่อลดปัญหาต่าง ๆ ที่พบเจอ มาดูกันว่าขั้นตอนการนำแนวคิด Microservices เป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณืที่น่าศึกษาเป็นอย่างมาก ก่อนอื่นทีมต้องเข้าใจก่อนว่า Microservices คืออะไร ? เพื่อทำให้ทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน … Continue reading สรุปบทความเรื่อง Microservices Architecture ของ Medium.com Part 1