6 เดือนแล้วสำหรับการประกาศให้ภาษา Kotlin
เป็น first-class language สำหรับการพัฒนา Android app
ที่สำคัญแนวโน้มการใช้สูงขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะการพัฒนา Android app
ยิ่งในตอนนี้ Android Studio 3.0 ก็สนับสนุนเต็มที่

Android Support Library 27 ก็ได้เพิ่ม Nullability annotation
เพื่อช่วยลดปัญหา NullPointerException
แน่นอนมันทำให้ app มีคุณภาพมากขึ้น ไม่ crash ง่าย ๆ

ยังไม่พอนะ
ทาง Google ทำการสร้างเอกสาร Android Kotlin Style Guide ไว้ให้ด้วย
ซึ่งทำการสรุปกฏและ coding stadard ต่าง ๆ
สำหรับการพัฒนา Android app ด้วยภาษา Kotlin เช่น

  • Naming
  • Structure
  • Formatting
  • Indentation
  • Whitespace
  • Documentation

น่าจะเป็นแหล่งความรู้ที่นักพัฒนาพลาดไม่ได้

Reference Websites
https://android-developers.googleblog.com/2017/11/update-on-kotlin-for-android.html

Tags: