ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มันเยอะเหลือเกิน
โลกของ Java ก็เช่นเดียวกัน (น่าจะเรียกโลกของ JVM ดีกว่านะ)
ดังนั้นมาดูกันหน่อยว่า
สำหรับ Java Developer แล้วควรต้องศึกษาอะไรบ้าง ?
เพื่อให้ทันโลกในปี 2018 นี้

เริ่มด้วยภาษาเครื่องมือและ framework ต่าง ๆ

 • Java 1.8, 1.9 และภาษา Kotlin
 • Git สำหรับจัดการ version ของ source code และ document ต่าง ๆ
 • Spring Framework 5 มีความสามารถต่าง ๆ เยอะมาก ทั้ง Reactive, Unit test ที่ดี และสนับสนุน Java 1.8 และ 1.9 รวไปถึงภาษา Kotlin
 • Spring Boot 2
 • Gradle คือ build tool และ dependency management ของระบบงาน
 • JavaScript framework เช่น React และ Angular สำหรับ Frontend
 • Android ตอนนี้เขียนได้ทั้ง Java และ Kotlin นะ รวมไปถึง Groovy ด้วย
 • Apache Spark และ Kafka หนีไม่พ้นสำหรับโลกของ Big Data
 • Docker และ Kubernetes จำเป็นอย่างมากในโลกของ Cloud native application

แนวปฏิบัติต่าง ๆ ที่จำเป็น

 • Automated testing
 • Continuous Deployment
 • RESTful API

สำหรับ Java Developer ลองตรวจสอบกันหน่อยว่า
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เรารู้หรือยัง
ถ้ายังไม่รู้ ให้เริ่มทำการศึกษากันอย่างจริงจังได้แล้วนะ

แต่ถ้าใครยังใช้
JDK ต่ำกว่า 1.7 ก็ขอให้โชคดีครับ (1.8 ดีกว่า)
ใครยังไม่ใช้ build tool เช่น Gradle และ Apache Maven ใช้ซะ
ใครใช้ Spring framework แล้วยังไม่เขียน test ก็เขียนซะ
ถ้ายังเถียงกันว่าใช้ IDE อะไรดี ก็ให้ไปใช้ Text Editor ซะ
ใครยัง compile code เองไม่เป็น ก็หัดซะ

ขอให้สนุกกับ coding ครับ

Tags: