เช้านี้เปิดไปเจอรูปอธิบายเรื่องขั้นตอนการเขียนโปรแกรม (How to Program ?) จาก Programming Geek
ซึ่งอธิบายไว้ว่าการเขียนโปรแกรมประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ
1. Google the fucking problem
2. Open a StackOverflow link
3. Copy and paste the code
4. If did not work, go to step 2. If did work, go to step 1

ปิดท้ายด้วย FAQ ที่น่าสนใจ
คำถาม :: What if there is no code ?
คำตอบ :: Then it is impossible.

แสดงดังรูป

  

ขอให้สนุกกับการเขียนโปรแกรมครับ