จากบทความเรื่อง Top 10 Ground Rules for iOS Developers
ทำการอธิบายพื้นฐานที่ iOS developer ควรจะต้องรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม
ซึ่งมีหลาย ๆ เรื่องที่น่าสนใจ
จึงทำการแปลและสรุปบางเรื่องไว้นิดหน่อย

เรื่องที่ 1 คือ Style guide ของการเขียน code

ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบของ code รวมทั้ง indent ต่าง ๆ
ว่าใช้ space หรือ tab
รวมทั้งเรื่องของ {} อีกด้วย
ตัวอย่าง code ที่แนะนำ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Swift style guide จาก github
Swift style guide จาก Raywenderlich

เรื่องที่ 2 ลด ละ เลิกการใช้งาน Type? และ Type!

แนะนำให้ใช้รูปแบบนี้แทนนะ
เพราะว่าถ้าเป็น nil นี่เละเลยนะ !!
ดังนั้นเขียนแบบนี้ดีกว่านะ

เรื่องที่ 3 ในแต่ละ method ต้องไม่เกิน 20 บรรทัด

รวมทั้งในแต่ละไฟล์ต้องไม่เกิน 200 บรรทัด
ส่งผลให้
แต่ละ method มีขนาดเล็ก
แต่ละไฟล์มีการทำงานไม่มาก
ทำให้อ่านง่าย
ทำให้เข้าใจได้ง่าย
ลดเรื่อง Gods class และ Massive View Controller (MVC) !!!

ดังนั้นเรื่องโครงสร้างของ code จึงสำคัญมาก ๆ
ทั้ง MVP, MVVM, VIPER, POP

เรื่องที่ 4 การตั้งชื่อต้องชัดเจน เข้าใจได้ง่าย

ว่ากันว่า เป็นสิ่งที่ยากมาก ๆ สำหรับ developer
แต่ถ้าคุณตั้งชื่อได้ไม่ดีพอ
แสดงว่าคุณยังไม่เข้าใจดีพอ

เรื่องที่ 5 ใช้ guard เถอะนะ

ใช้สำหรับตรวจสอบสิ่งที่เราต้องการ
ถ้าไม่เป็นไปตามที่คาดหวังก็จะรู็ได้อย่างรวดเร็ว
เป็นสิ่งที่ผมชอบใช้มาก ๆ เพราะว่าเรื่องของ fail fast

ตัวอย่างการใช้งาน

เรื่องที่ 6 ลดการใช้งาน Segues

ถ้าใครใช้ Segues ใน storyboard เยอะ ๆ
ส่งผลให้ storyboard เป็นใยแมงมุมกันเลยทีเดียว
รวมทั้งทำให้ยากต่อการดูแลรักษาอีกด้วย
ดังนั้นแนะนำให้ใช้ Delegate และ Notification ดีกว่านะ
หรือใช้พวก RxSwift หรือ ReactiveCocoa
ทำให้แต่ละส่วนการทำงานแยกกันชัดเจน

เรื่องสุดท้าย คือ เขียน test หรือยัง ?

 

Tags:,