ไปอ่านเจอบทความที่น่าสนใจคือ When Should You Upgrade Go ?
ทำการอธิบายว่า เมื่อใดควรที่จะทำการ upgrade version ใหม่ ๆ ของภาษา Go
ซึ่งทำการอธิบายเข้าใจง่ายดี
แน่นอนว่า ในตอนนี้ Go 1.11.2 ออกมาแล้ว จากนั้นก็ 1.11.3
เพื่อรอ release ถัดไปคือ 1.12
คำถามคือ ในตอนนี้เราควร upgrade ไปยัง 1.11.2 เลยดีไหม ?

จากบทความอธิบายด้วยภาพดังนี้

นั่นหมายความว่า
ถ้าคุณยัง run ระบบงานด้วย 1.10.5 แล้วก็ไม่ต้อง upgrade อะไร
แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็รีบ upgrade เป็น 1.11.2 ซะ

ปล. วันนี้ใช้ Go version อะไรกันอยู่ ?