ปัญหา ต้องทำการเก็บและใช้งาน Go module แบบ private
แน่นอนว่า มีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ปัญหาที่เจอคือ ทำอย่างไรดี ?

วิธีการแก้ไขปัญหา

เนื่องจาก Go นั้น สามารถกำหนด url ของ proxy server สำหรับ Go module ได้
โดยค่า default นั้นจะไปที่ https://proxy.golang.org,direct
แต่เราสามารถกำหนดให้ไปยัง server ของ Git repository ของเราได้
ด้วยการกำหนดค่าผ่าน environment ชื่อว่า GOPRIVATE

จากนั้นก็ให้ส่ง credential หรือพวก token ของ user ใน Git repository ไปด้วย
เพื่อให้สามารถเข้าใช้งานได้นั่นเอง
เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้ว
ยกตัวอย่าง การทำงานด้วย Docker ดังนี้