อ่านเจอบทความเรื่อง Embedding Kotlin Playground จาก web ของ Kotlin
ซึ่งทำให้เราสามารถนำ code ภาษา Kotlin ไปแปะและ run ผ่าน browser ได้ง่ายขึ้น
เช่น

  • Blog
  • Forum ต่าง ๆ
  • Slide

ลองไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Github :: Kotlin Playground
ส่วน WordPress ก็มี plugin ให้ใช้เช่นกันที่ Kotlin Playground WordPress plugin
แสดงการใช้งานดังตัวอย่าง