Programming Archive

มาแบ่งปันเครื่องมือการทำงานแบบ Remote กัน

ช่วงนี้การทำงานแบบ Remote หรือ Work From Home (WFH) หรือบางคนอาจจะแย้งว่า มันคือ Work From Coffee shop มากกว่า แน่นอนว่า การทำงานแบบ Remote ของทีมพัฒนา software จำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ดี เพื่อให้ทำงานร่วมงานกันได้ดี ดังนั้นเรามาแบ่งปันกันหน่อยว่า ใช้เครื่องมือะไรกันบ้าง

Read More…

เขียน .NET Core บน Jupyter Notebook ได้แล้วนะ

ทาง Microsofts ได้ปล่อย project ที่ชื่อว่า .NET Interactive ออกมา ซึ่งเป็นการรวมชุดเครื่องมือและ APIs ต่าง ๆ ที่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานแบบ interactive ผ่าน Web, Markdown และ Jupyter Notebook ได้ โดยที่จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ dotnet interactive dotnet try trydotnet.js

Read More…

ลองใช้งาน Golang CI Lint เพื่อปรับปรุงคุณภาพของ code

อีกเรื่องที่น่าสนใจในการเขียน code ด้วยภาษา Go คือ Static Code Analysis ซึ่งมีเครื่องมือให้ใช้เพียบเลย แต่มีอีกตัวที่เพิ่มเห็นเลยขอลองสักหน่อย นั่นคือ Golang CI Lint

Read More…

เก็บมาแบ่งปันเรื่อง OWASP API Security Top 10 ปี 2019

ไปเจอว่า OWASP นั้นเพิ่มเรื่องของ API Security มาด้วย (ตามจริงมานานละ แต่เพิ่งเห็น) กับมีงานที่ต้องนำไปใช้นิดหน่อย เนื่องจากทุกระบบงานก็มีการใช้งาน API (Application Programming Interface) อยู่แล้ว ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนทั้ง REST, Web API และ WebService เป็นต้น ยิ่งเปิดให้ใช้งานแบบ public ด้วยแล้ว (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) สิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ เรื่องของความปลอดภัยนั่นเอง

Read More…

Elastcisearch :: การ sync ข้อมูลกับ RDBMS (Relational Database Management System)

คำถามถ้าต้องเก็บข้อมูลสำหรับการค้นหาและวิเคราะห์ไว้ใน Elasticsearch โดยข้อมูลต้นทางจะถูกเก็บไว้ใน RDBMS เช่น MySQL และ PostgreSQL เป็นต้น ถ้ามีการแก้ไขข้อมูลที่ RDBMS แล้ว จะทำการ sync หรือ update ข้อมูลใน Elasticsearch อย่างไรได้บ้าง

Read More…

แนะนำ Fastify สำหรับพัฒนา web application ด้วย Node.JS

วันนี้แนะนำ Fastify ซึ่งเป็น web framework พัฒนาสำหรับ Node.JS เป็นตระกูลเดียวกับ express, koa, hapi นั่นเอง มีเป้าหมายเพื่อ เป็นมิตรกับนักพัฒนามากขึ้น นั่นคือเพิ่ม productivity ลดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ลงไป เพื่อลดค่าใช้จ่ายของ infrastructure ลง มีประสิทธิภาพการทำงานที่สูง เมื่อเทียบกับ framework อื่น ๆ มี overhead การทำงานที่ต่ำลง มีระบบ plugin ที่ดี โดยที่มีแรงบันดาลใจมาจาก express และ hapi

Read More…

Android Studio 3.6 :: ใช้งาน view binding ไปเลย

ไปอ่านดู feature ที่น่าสนใจใน Android Studio 3.6  พบว่าเยอะมาก หนึ่งในนั้นคือ  การใช้งาน view binding แทนการใช้งาน method findViewById() ไปเลย ที่สำคัญใช้งานได้ทั้ง Java และ Kotlin ด้วย

Read More…

ความสามารถที่น่าสนใจใน Go 1.14

หลังจากที่ทำการ update Go มาเป็น version 1.14 แล้วพบว่า มีความสามารถหลาย ๆ อย่างเปลี่ยนแปลงเข้ามา ทั้งสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงตัวภาษาคือ Overlapping interface รวมกับการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่น่าสนใจเช่น

Read More…

ลองใช้งาน SwiftFormat ใน XCode กันหน่อย

ปัญหาที่มักเจอใน XCode สำหรับการเขียน iOS app ด้วยภาษา Swift คือ รูปแบบการเขียน code ที่แตกต่างกัน ซึ่งมักจะแก้ไขด้วย การพูดคุยและกำหนด rule ด้วยข้อตกลงหรือนำเครื่องมือมาใช้งาน ยกตัวแย่างเช่น Swift Lint

Read More…

Golang :: ทำการทดสอบแบบอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

ปัญหา เมื่อทำการแก้ไข production code หรือ test code แล้ว ต้องทำการ run ชุดการทดสอบเองเสมอ ซึ่งน่าเบื่อมาก ๆ  ดังนั้นจึงอยากให้ทำการทดสอบแบบอัตโนมัติ (Continuous Testing) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง เหมือนกับพวก JavaScript framework ต่าง ๆ

Read More…