Programming Archive

[VDO] Java ยังคงฟรีอยู่ใช่ไหม ?

จากงาน QCon London 2019 นั้นมี session น่าสนใจเพียบเลยหนึ่งในนั้นคือ panel discussion เรื่อง Java is Still Free ?ผู้ตอบคำถามต่าง ๆ จากคนดูแล OpenJDK, Oracle และ IBMมาดูว่าเป็นอย่างไร

Read More…

สรุปเรื่อง Distributed tracing จากงาน Go Get TH Meetup ครั้งที่ 5

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Distributed Tracing ในงาน Go Get TH Meetup ครั้งที่ 5 โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย Observability ของระบบงาน Tracing ระบบงาน ตัวอย่าง code การใช้งาน tracing ด้วยภาษา Go มาเริ่มกันเลย

Read More…

เมื่อใดที่ไม่ควรเขียน code ?

อ่านหนังสือ The Art of Readable Code: Simple and Practical Techniques for Writing Better Code ไปเจอเรื่องที่น่าสนใจคือ ความสามารถหนึ่งที่สำคัญของ developer ที่ต้องมี นอกเหนือจากการ coding นั่นก็คือ รู้ว่าเมื่อใดที่ไม่ควรเขียน code เนื่องจากบ่อยครั้งมักจะเขียนเยอะไป

Read More…

ทำไมนำแนวคิด Microservices ไปใช้งานแล้ว กลับมีปัญหากว่าเดิม ?

ทำไมนำแนวคิด Microservices ไปใช้งานแล้ว กลับวุ่นวายหรือมีปัญหากว่าเดิม ? ส่วนใหญ่มักพูดกันว่า เมื่อเราทำงานแบ่งงานใหญ่ ๆ ออกเป็นงานเล็ก ๆ แล้ว ผลที่ได้มันจะแจ่มมากเพราะว่า พัฒนาและจัดการได้ง่าย และมักจะอธิบายในแง่ดีว่า ช่วยเพิ่ม productivity ของการพัฒนาให้ดีขึ้น Time to market เร็วมาก Scale ระบบได้เร็วมาก คุณภาพของระบบงานที่ดีขึ้น มีความยืดหยุ่นสูงทั้งเรื่องของคนและเทคโนโลยี

Read More…

เรียกใช้งาน gRPC service ผ่าน web browser กัน

อ่านบทความเรื่อง มาทำ gRPC Service ด้วย Go กัน ดูแล้วน่าสนใจดี ก็เลยคิดว่า น่าจะลองเรียก gRPC service จากฝั่ง web browser กันหน่อย นั่นคือการเรียกใช้งานผ่าน gRPC Web นั่นเอง ดังนั้นมาลองดูกันหน่อย

Read More…

เรื่อง Project structure ของระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go

จาก course Practical Go นั้นหนึ่งในเรื่องที่น่าสนใจอีกแล้ว คือ Project structure นั่นเอง เนื่องจากเป็นเรื่องที่มีการพูดคุยใน community เยอะมาก ๆ ที่สำคัญมีหลากหลายแนวทางมาก ๆ อยู่ที่ว่าใครจะมองและวางออกมา มาดูว่า มีคำแนะนำอะไรดี ๆ กันบ้าง

Read More…

Flutter สามารถ run บน Web browser ได้แล้ว

จากงาน Google IO 2019 นั้นทางฝั่งของ project Flutter ก็ออก feature มาขายด้วยนั่นก็คือ Flutter for Web Flutter for Desktop app มันทำให้เราสามารถพัฒนาระบบด้วย Flutter ซึ่งเขียนด้วยภาษา Dart นั้น ไป run บน platform ต่าง ๆ ได้เลยทั้ง Mobile (Android และ iOS), web browser, embedded device และ desktop มันคือ Multi-platform นั่นเอง  เขียน code ชุดเดียวได้ครบเลย (ไม่ทุกเรื่องนะ)

Read More…

เก็บตกเรื่องการออกแบบ package สำหรับภาษา Go

จาก course Pratical Go ที่ไปเรียนมานั้น มีเรื่อง Package design หรือการออกแบบหรือวาง package ในระบบที่พัฒนาด้วยภาษา Go ว่ามีแนวคิดและอย่างไร ออกแบบอย่างไร รวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบ มาดูกันว่ามีอะไรบ้าง

Read More…

[Part 1] สรุปจากการไปเรียน Domain-Driven Design by Roofimon

พอดีช่วงบ่ายวันศุกร์เห็น course Domain-Driven Design by Roofimon เด้งขึ้นมาลองไปกดดู ก็มีบัตรว่างด้วย ดังนั้นจึงซื้อตั๋วไปเรียนด้วย เป้าหมายหลัก ๆ เพื่อทำให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับ DDD (Domain-Driven Design) ว่าคืออะไร เป็นอะไร มาเริ่มกันเลย

Read More…

มาดูแนวโน้มของ Architecture และการออกแบบ Software จากทาง InfoQ กัน

เพิ่งไปเรียน course Domain-Driven Design (DDD) มา มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจาก course คือ  Architecture and Design InfoQ Trends Report ประจำเดือนมากราคม 2019 ซึ่งแบ่งกลุ่มตาม Diffusion of innovations แสดงดังรูป

Read More…