Programming Archive

VS Code :: สร้าง Kanban board (TODO, Doing, Done) ด้วย Markdown

วันนี้ทดลองสร้าง board สำหรับจัดการงาน หรือ Kanban board ใน VS Code พบว่ามี extension ชื่อว่า CodDX โดยเราสามารถสร้าง Kanban board ด้วยการเขียนในรูปแบบ Markdown อีกแล้ว ซึ่งไฟล์ Markdown นั้นจะเขียนตามรูปแบบของ TODO.mdมาลองใช้งานกันดู

Read More…

Angular 9.1 :: build เร็วขึ้น และเลือก Test case ที่จะ run ใน End-to-End testing ได้

โดยใน Angular 9.1 นั้นเป็นการปรับปรุงและแก้ไขเป็นส่วนใหญ่ สิ่งที่น่าสนใจและที่กระทบกับที่ผมใช้งาน ประกอบไปด้วย การ build เร็วขึ้น จากการปรับปรุงการทำงานของ Ivy โดยสามารถ build หลาย ๆ  package พร้อมกันได้ สนับสนุน TypeScript 3.8 ใช้ TSLint 6.1 ปรับปรุง Angular

Read More…

สรุป Live การพัฒนาระบบ เราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า

จาก Live กับหนึ่งในทีมพัฒนาของระบบเราไม่ทิ้งกัน จาก page รู้ไม่มากแต่อยากเล่า ที่เปิดให้คนไทยที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 มาลงทะเบียนเพื่อรับเงินเยียวยา ดังนั้นจึงทำการสรุปสั้น ๆ ไว้หน่อย

Read More…

ทำความรู้จักกับ Gauge สำหรับการทดสอบระบบงาน

มาทำความรู้จักกับ Gauge เป็น test automation framework สำหรับการเขียน acceptance test ขึ้นมาในรูปแบบของ Markdown ช่วยทำให้สามารถเขียนชุดการทดสอบในรูปแบบเอกสารสาร (Documentation) ตอบโจทย์เรื่องของ Living documentation อย่างมาก น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจ มาเริ่มกันเลย

Read More…

ว่าง ๆ มา Deploy container บน Heroku กันดีกว่า

ช่วงนี้มีงานที่ต้องส่งให้ลูกค้าลองใช้งาน แต่ไม่อยากลงทุนอะไรมาก เลยคิดถึงเพื่อนเก่าอย่าง Heroku พบว่าสามารถ deploy ระบบในรูปแบบ container ได้เลย (น่าจะมีนานแล้ว แต่ผมไม่สนใจ) ทำให้ deploy ระบบงานง่ายเลย เนื่องจากไม่ต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาอะไรเลย มีขั้นตอนดังนี้

Read More…

มาดูความสามารถใหม่ ๆ ใน IntelliJ IDEA 2020.1

ทาง Jet Brains ได้ปล่อย IntelliJ IDEA 2020.1 ใน preview version ออกมาให้ลองใช้งาน ตัวเต็ม ๆ จะปล่อยในเดือนเมษยนนี้ ดังนั้นมาดูกันหน่อยว่า มีความสามารถอะไรที่โดน ๆ กันบ้าง น่าจะเพิ่ม productivity ให้นักพัฒนาขึ้นอีกเยอะ มาเริ่มกันเลย

Read More…

เรียนรู้อะไรจากบทความเกี่ยวกับ Wikimedia เลือก JavaScript framework

จากบทความเรื่อง  Watching you, with a Vue to a Kill: Wikimedia developers dismiss React for JavaScript makeover despite complaints ดูจากหัวข้อแล้วมันก็ดราม่าเลย แน่นอนว่า สงครามของเหล่า framework ทั้ง Vue และ React ก็ออกมาถกกัน ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ไม่ปกติ  เนื่องจากเกิดเรื่องแบบนี้มานานมาก ๆ จาก Programming war มาถึง Tool war และ Framework war !!

Read More…

สรุปการอ่านหนังสือ Elm Web Development บทที่ 1

บทที่ 1 เรื่อง Why is This a Great Time to Learn Elm ?ทำไมถึงเป็นช่วงเวลาที่ดีมาก ๆ สำหรับการเรียนรู้ Elm โดยจะมีเนื้อหาประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ดังนี้ Elm คืออะไร จุดเด่นของ Elm สำหรับการพัฒนา frontend ของ web เปรียบเทียบกับ JavaScript เริ่มต้นพัฒนาระบบงานด้วย Elm ซึ่งมีตัวช่วยทั้ง Ellie-app, Cloud9 และ Text Editor มาเริ่มกันเลย

Read More…

สร้าง Build pipeline (Build -> Test -> Release) ของระบบงานด้วย GitHub Actions

เรื่องที่สำคัญของการพัฒนา software คือ ขั้นตอนการ build, test, release และ deploy เป็นอย่างไรบ้าง ในการพัฒนาที่ดี น่าจะต้องวางแผนและกำหนดขั้นตอนการทำงานไว้ ซึ่งเราจะเรียกขั้นตอนเหล่านี้ว่า Build pipeline (workflow) นำมาจากแนวคิดของ Continuous Integration และ Continuous Delivery โดยในบทความนี้ จะนำ GitHub Actions มาสร้างกระบวนการเหล่านี้ มาเริ่มกันเลย

Read More…

การนำแนวคิด DevOps มาปรับปรุงการทำงาน

มีโอกาสไปคลุกคลีกับคำว่า DevOps เยอะหน่อย พบว่าในแต่ละองค์กรนั้นจะเชื่อมั่นว่า DevOps เป็นแนวทางที่มีประโยชน์ ทั้งทางด้วย IT และ Business เนื่องจากช่วยทำให้คนในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวของทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น มีการส่งมอบที่เร็วและบ่อยขึ้น พร้อมคุณภาพที่ดี รวมทั้งต้องมีขั้นตอนการทำงานที่เหมาะสม และชุดเครื่องมือที่เข้ามาช่วยให้ทำงานแบบอัตโนมัติได้ดียิ่งขึ้น

Read More…