Programming Archive

บันทึกการเขียน Unit Test ที่ดี

ระหว่างนั่งเตรียมเรื่องการเขียน Automated Tests สำหรับการทดสอบระบบงาน มีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ ในการเขียน Unit test นั้นมีแนวทางที่ดีอะไรบ้าง ที่จะทำให้เราเขียนได้ดีขึ้น จึงทำการสรุปไว้ 3 เรื่องง่าย ๆ ดังนี้

Read More…

สรุปจาก Infographic เรื่อง The Top 10 Big Data Challenges

จากกลุ่ม Data Science Thailand ทำการ share บทความ เรื่อง The Top 10 Big Data Challenges  ซึ่งเป็น infographic สรุปเรื่อง 10 อันดับในความท้ายของการนำ Big Data มาใช้ในองค์กร ทำการสร้างไว้ตั้งแต่ปี 2015 เห็นว่าน่าสนใจ เลยนำมาสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

ตกใจว่า package net/http ของภาษา Go มันไม่ดีตรงไหน ?

ครั้งแรกที่อ่านชื่อของบทความ Don’t use Go’s default HTTP client (in production) ก็ตกใจนิดหน่อยและปลกใจว่า package net/http ของภาษา go นั้นมันมีปัญหาอะไร เพราะว่าในงานที่ขึ้น production ก็ใช้อยู่นะ และไม่ได้เกิดปัญหาอะไรด้วย แต่พอได้อ่านบทความแล้วพบว่ามันไม่ใช่นะ  เราต้องมาทำการ custom ค่าหรือการทำงานบางอย่างให้ถูกต้องและเหมาะสม มิเช่นนั้น อาจจะเกิดปัญหาตามมาได้

Read More…

หนังสือ Front-End Developer Handbook 2019 มาแล้ว

เห็นใน email ว่าหนังสือ Front-End Developer Handbook 2019 นั้นออกมาแล้ว เขียนโดยคุณ Cody Lindley ซึ่งเขียนมาทุกปีตั้งแต่ปี 2016หนังสือนี้เป็นการสรุปรวมในแต่ละปี ว่ามีอะไรควรใช้งานและไม่ใช้งาน เนื่องจาก technology ในฝั่ง frontend นั้นไปมารวดเร็วเหลือเกิน

Read More…

ว่าง ๆ มาสร้าง Serverless function บน Cloudflare Workers กัน

หลังจากทาง Cloudflare ทำการเปิด opensource Wrangler CLI เป็นชุด CLI สำหรับการสร้าง Serverless ที่พัฒนาด้วยภาษา Rust และทำการ compile เป็น WebAssembly จากนั้นก็ preview และ publish ขึ้น Cloudflare Workers แบบง่าย ๆ กันเลย ดังนั้นลองมา Hello World กันหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

ข้อมูลที่น่าสนใจจาก Stack Overflow Developer Survey 2019

กลายเป็นธรรมเนียมไปแล้วสำหรับ Stack Overflow Developer Survey ที่ต้องมีในทุก ๆ ปี ซึ่งครั้งนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว ผลจากการสำรวจได้ออกมาเช่นกัน มาจากนักพัฒนากว่า 90,000 คนทั่วโลก มาดูสิ่งที่น่าสนใจหันนิดหน่อย

Read More…

รูปสวย ๆ เกี่ยวกับการพัฒนา Software จาก MonkeyUser

เห็นใน page ของ InfoQ ใน facebook ทำการ post รูป Possible Code Content จาก MonkeyUser.com เป็นรูปอธิบายรูปแบบต่าง ๆ ของการพัฒนา software ยกตัวอย่างเช่น TODO Bug Missing feature Hidden feature Duplication code Complexity Code from stackoverflow Do not touch code

Read More…

จดบันทึกเรื่อง การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล จากงาน Beta Conference

จากงาน Beta Conference ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดโดย skooldio มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ  หนึ่งในนั้นที่ยังพอจำได้คือ การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล (Data Driven Organization) ไม่ตัดสินใจจากความรู้สึก (บางครั้งก็ต้องใช้บ้าง) เริ่มต้นด้วยสิ่งที่เรียบง่าย ด้วยประโยคสั้น ๆ แต่ชัดเจนคือ “If you can’t measure it, you can’t improve it” ปล. ผมชอบแนวคิดนี้ตั้งแต่อ่านบทความคล้าย ๆ เรื่องนี้จาก Measure Anything, Measure Everything

Read More…

เราต้องการรูปแบบการพัฒนา software ที่ดีที่สุด หรืออย่างไร ?

ในการพัฒนา software นั้นเราน่าจะชอบขั้นตอนการทำงานที่ ทำซ้ำได้ง่าย (Repeatable) มีความน่าเชื่อถือสูง (Reliable) มีความยืดหยุ่น (Flixible) เมื่อมีปัญหาสามารถคืนสภาพกลับมาปกติได้เร็ว (Resilient)

Read More…

สรุปเรื่องที่น่าสนใจจาก VDO เรื่อง Absolute Unit (test)

เจอ VDO จากงาน London Gophers Meetup  ซึ่งมีหัวข้อน่าสนใจดังนี้ Warning data race exit status 66 Go three months in Absolute Unit (Test) Decoding binary network protocol สามารถดู VDO ของหัวข้อต่างได้ที่ Youtube แต่หัวข้อที่จะทำการสรุปคือ Absolute Unit (Test) พูดโดยคุณ Dave Cheney มีหลายเรื่องที่น่าสนใจมาเริ่มกัน

Read More…