Practice Archive

แปลและสรุปเรื่อง 10 Tips for developers

อ่านเจอบทความที่น่าสนใจเรื่อง 10 Tips for developers ประกอบไปด้วย 10 แนวทางสำหรับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งจำเป็นมาก ๆ สำหรับนักพัฒนา software จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

เมื่อคุณค่าของ Continuous Integation ถูกทำลาย

ว่าด้วยเรื่อง Continuous Integration นั้น มันช่วยลดปัญหา หรือ ช่วยหาข้อผิดพลาดของระบบ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา แน่นอนว่ามีคุณค่า (Value) มากมาย แต่บ่อยครั้งกลับพบว่า คุณค่าเหล่านั้นของ Continuous Integration ถูกลดค่าหรือทำลายลงไป ดังนั้นมาดูกันหน่อย

Read More…

[The Clean Coder] เรื่องของ Test Strategy

จากหนังสือ The Clean Coder นั้น มีเรื่องที่น่าสนใจสำหรับ Professional developer มากมาย หนึ่งในนั้นคือ “Professional developer test their code” การทดสอบ code ที่เขียนเป็นสิ่งที่ดี แต่มันไม่ได้ง่ายแบบที่พูดนะสิ ดังนั้นต้องเขียนแบบไหน เท่าไร ถึงจะดี ก่อนอื่นต้องเริ่มด้วย Test Strategy ที่ดี มาเริ่มเรียนรู้กัน

Read More…

สรุป 6 เรื่องน่าคิดสำหรับ Microservices

มีโอกาสได้แบ่งปันเรื่อง Microservices มากขึ้น ทำให้เห็นมุมมองต่าง ๆ มากขึ้นเช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ 6 เรื่องน่าคิดสำหรับ Microservices ซึ่งทาง Pivotal เขียนสรุปไว้ มันน่าสนใจมาก ๆ จึงนำมาสรุปไว้นิดหน่อย น่าจะพอมีประโยชน์บ้างสำหรับการตัดสินใจต่าง ๆ มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปขั้นตอนในการพัฒนาระบบ REST API ด้วยภาษา Go ที่น่าจะดี

จากบทความเรื่อง Write a Kubernetes-ready service from zero step-by-step ทำการสรุป workflow หรือขั้นตอนของการพัฒนาระบบ REST API ด้วยภาษา Go เริ่มตั้งแต่การพัฒนา API แบบง่าย ๆ จากนั้นทำการเพิ่มความสามารถที่จำเป็นต้องมีทั้ง logging, health check และ graceful shutdown รวมไปถึงการ deploy ระบบงาน ซึ่งในตัวอย่างจะทำการสร้าง Docker Image และทำการ deploy ด้วย Kubernetes จึงทำการแปลและสรุปในแบบที่เข้าใจไว้นิดหน่อย มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปจาก VDO เรื่อง 7 ineffective coding habits

วันนี้เห็น tweet ใน Twitter เรื่อง Seven Ineffective Coding Habits of Many Programmers ทำการสรุป 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีสำหรับการ coding เก่าหน่อยแต่ก็ยังมีประโยชน์ เนื่องจากการพัฒนา software ซึ่งมีความซับซ้อนนั้น นักพัฒนาต้องมีอุปนิสัยที่ดี เพื่อที่จะได้นำมาใช้ในการพัฒนา software ได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ ทั้งการตั้งชื่อ ทั้งรูปแบบของ code ทั้งโครงสร้างที่ดี ทั้งการ comment เพื่ออธิบาย code ทั้งการเขียน unit testing ทั้ง … มันเยอะมาก ยากนะ ดังนั้นใน VDO นี้จะทำการอธิบาย 7 อุปนิสัยที่ไม่ดีซึ่งไม่ควรทำ จึงสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

บันทึกสิ่งที่มักทำ[ผิด]พลาดในการพัฒนา software

ทุกคนย่อมเคยทำผิดพลาดมาก่อนเสมอ ยิ่งในการพัฒนา software แล้ว ความผิดพลาดมักเกิดขึ้นมากมายและบ่อยครั้ง ยังไม่พอเรามักจะเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอยู่บ่อย ๆหรือ ซ้ำ ๆ ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

เมื่อ Developer อยู่ภายใต้ความกดดัน จะเลือกทางไหน ?

มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Agile มานิดหน่อย โดยทำการหยิบยกปัญหาที่ Developer มักต้องพบเจอมาถาม เมื่อ Developer อยู่ภายใต้ความกดดันแล้ว หนึ่งในความกดดันที่พบบ่อย ๆ คือ Deadline สิ่งที่จะเลือกทำมีอะไรบ้าง เพื่อให้เสร็จตามเวลา

Read More…

สิ่งที่ Java Developer ควรศึกษาไว้ อย่าให้พลาด

ในปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ มันเยอะเหลือเกิน โลกของ Java ก็เช่นเดียวกัน (น่าจะเรียกโลกของ JVM ดีกว่านะ) ดังนั้นมาดูกันหน่อยว่า สำหรับ Java Developer แล้วควรต้องศึกษาอะไรบ้าง ? เพื่อให้ทันโลกในปี 2018 นี้

Read More…

สรุปเรื่อง The Practice of Data Science

จากบทความเรื่อง Demystifying Data Science For All ทำการบักทึกการพูดเกี่ยวกับ The Practice of Data Science หรือแนวปฏิบัติของ Data Science ประกอบไปด้วย People คือ คน หน้าที่ และ ความสามารถ ต้องทำงานเป็นทีม Process คือขั้นตอนการทำงานของ Data Science Tool คือเครื่องมือและ platform ต่าง ๆ มีความน่าสนใจอย่างมาก จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…