Meetup Archive

สรุปการแบ่งปันเรื่อง ความสวยงามของ BAD code

มีโอกาสไปพูดในงาน Code mania 101 ในช่วง Flash talk 5 นาที ซึ่งเรื่องที่เสนอไปคือ มาเขียน BAD code กัน มีเป้าหมายเพื่อ ชี้ให้เห็นความสวยงาม หรือ ประโยชน์จาก BAD code นั่นเอง

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง React in the RIGHT way ที่งาน ReactBKK 2.0.0

วันนี้มีโอกาสแบ่งปันเรื่อง React in the RIGHT way ที่งาน ReactBKK 2.0.0 น่าจะเป็นเรื่องพื้นฐานที่สุดในงานแล้ว มีเป้าหมายเพื่อให้คำแนะนำสำหรับขั้นตอนการเรียนรู้เกี่ยวกับ React เป็นการเรียนรู้แบบมีขั้นตอนดังนี้

Read More…

บันทึกการเตรียม Server ให้กับค่าย Give&Take Agile for Software Development Workshop

มีโอกาสไปร่วมแบ่งปันความรู้ในการพัฒนา software ในค่าย Give&Take Agile for Software Development Workshop 3 วัน ให้กับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิ่งที่ต้องจัดเตรียมให้คือ Server สำหรับการพัฒนาระบบจำนวน 10 กลุ่ม จึงทำการบันทึกไว้นิดหน่อย ปล. มีเวลาให้ทำประมาณ 30 นาทีได้มั้ง

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #8

เมื่อวานมีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #8 ซึ่งจัดที่บริษัท Ascend โดยในครั้งนี้มี 2 หัวข้อคือ Organize your code to repository: Case study Cocoapods VIPER: Scalable Architecture ทั้งสองหัวข้อเป็นเรื่องของการวางโครงสร้างของ Mobile app ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้ทั้ง Android และ iOS app เลยนะ ดังนั้นมาดูรายละเอียดแบบสั้น ๆ กันหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันเรื่อง Software Developement Trends 2017

ได้รับโอกาสให้ไปแบ่งปันมุมมองเรื่อง Software Development Trends 2017 ในงาน IT Trends: Strategic Planning for 2016 จัดโดยสถาบัน IMC ซึ่งมีหัวข้อที่น่าสนใจมากมาย ส่วนในเรื่องของ Software Development Trends 2017 นั้นมีเนื้อหาดังนี้ ปัญหาที่พบในการพัฒนา software ว่าด้วยเรื่องกระบวนการคิด ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างองค์กร ว่าด้วยเรื่องของทีม ว่าด้วยเรื่องของเทคโนโลยี ว่าด้วยเรื่องของ programming language trend เป็นหนึ่งในมุมมองของตัวผมเองที่มีต่อการพัฒนา software มาดูรายละเอียดกันสักหน่อย

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน iOSDevTH Meetup #7

วันนี้มีโอกาสไปร่วมงาน iOSDevTH Meetup #7 ของกลุ่ม iOS Developer Thailand จัดที่บริษัท Ascend ตึก AIA รัชาภิเษก มีหัวข้อที่น่าสนใจ 2 หัวข้อคือ Concurrency on iOS iOS development at scale

Read More…

สวัสดี Ethereum ด้วย Hello World Project

สองวันหนึ่งคืนในการเข้าร่วมงาน Blockchain Hackathon ได้รับความรู้และประสบการณ์มากมายเกี่ยวกับ แนวคิด Blockchain ทั้งในยุค 1.0 และ 2.0 Blockchain ecosystem Ethereum การสร้าง Contract ใน Ethereum การพัฒนาระบบด้วย web3.js รวมทั้งสิ่งที่สำคัญมาก ๆ คือ การพัฒนาระบบงานผ่าน Contract ของ Ethereum เป็นแนวคิดที่สนุกมาก ๆ เทียบง่าย ๆ ก็คือ Serverless นั่นเอง ดังนั้นมาลองสร้างระบบงานง่าย ๆ ผ่าน Contract ของ Ethereum กันดีกว่า เพื่อจะได้เข้าใจกันมากขึ้น

Read More…

สรุป session ที่เข้าฟังช่วงเช้าสำหรับงาน Barcamp Bangkhen 2016

วันนี้มาร่วมงาน Barcamp Bangkhen 2016 ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมีคนมาร่วมงานเยอะมาก ๆ ส่วนผมไม่ได้ลงทะเบียนก็เลย walk-in เอาเลย โดยในช่วงเช้าเข้าฟัง session ต่าง ๆ ดังนี้ Functional Programming with JavaScript Building Microservice with Docker Swarm What we have learned from building LINE chatbot

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้รับจากงาน ReactJS Bangkok 1.0.0 ในห้องสำหรับผู้เริ่มต้น

มีโอกาสไปร่วมงาน ReactJS Bangkok 1.0.0 โดยแบ่งออกเป็น 2 ห้องคือ ห้องพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น (น่าจะสำหรับคนที่เขียน ReactJS มาแล้ว) ห้องขั้น Advance ส่วนผมอยู่แต่ห้องพื้นฐานซึ่งมี session ต่าง ๆ ดังนี้ Introduction to React Redux React Native Discussion เป็นการถามตอบกับ speaker ทุกคน จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย โดยในแต่ละ session จะมีการทำ demo ให้ดู แต่ว่ามีเวลาเพียง 1 ชั่วโมงจึงไม่สามารถ Live demo ได้มากนัก (ไปเร็วมาก ๆ) จึงมี code ตัวอย่างให้กลับไปดูและทำตามต่อไป

Read More…

[Kotlin meetup #01] สรุปความสามารถที่น่าสนใจของภาษา Kotlin

จากงาน Thailand Developer Konference #1 ของกลุ่ม Thailand Kotlin Android Developer มีหลายเรื่องที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น feature ของภาษา Kotlin ไม่ว่าจะเป็นการนำมาพัฒนา Android app ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานร่วมกับ Android Studio แต่ขอทำการสรุปเรื่อง feature ที่น่าสนใจของภาษา Kotlin ไว้นิดหน่อย

Read More…