Meetup Archive

สรุปการแบ่งปันเรื่องการพัฒนา Mobile App ให้ปลอดภัย (Security for Mobile App Development)

เมื่อวานมีโอกาสไปแบ่งปันในหัวข้อ การพัฒนา Mobile App ให้ปลอดภัย โดยเน้นที่ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ เพื่อทำให้เข้าใจตรงกันว่า Mobile และ Mobile App ที่ใช้อยู่นั้นต้องพึงระวังอะไรกันบ้าง ? เนื้อหาประกอบไปด้วย สถิติของการใช้งาน Mobile การเติบโตของ Mobile App ทั้ง Android และ iOS สถิติของการใช้งาน Mobile App สถิติของ Mobile App ที่โดนโจมตี รูปแบบการโจมตี Mobile และ Mobile App

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันในงาน Test Automation Meetup #1

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Automated testing for Android app ในงาน Test Automation Meetup ครั้งที่ 1 โดยเน้นไปที่แนวคิดสำหรับการทดสอบ Android app ซึ่งในปัจจุบันมีเครื่องมือ และ library ต่าง ๆ เยอะมากมาย หนึ่งในนั้นคือ Android Testing Support Library (ATSL)

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันเรื่อง Secure Test-Driven Development

วันนี้ไปแบ่งปันเรื่อง Secure Test-Driven Development ในงาน IT Connect :: MiSS Day จัดที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปเนื้อหาหลัก ๆ ได้ดังนี้

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันเรื่อง Branching Strategy

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันเรื่อง Branching Strategy ในงาน Thailand Agile Coaching Meetup 2/2559 ตอน Game Game และ Game ซึ่งจัดที่บริษัท THiNKNET โดยเนื้อหาเป็นแนวคิดสำหรับ การจัดการความเสี่ยงอย่างหนึ่งในนั้นคือ เรื่อง Branching แต่สิ่งที่ไม่เคยคิดกันต่อก็คือการ Merging มีรายละเอียดคร่าว ๆ ดังต่อไปนี้

Read More…

สรุปการแบ่งปันเรื่อง Introduction to NoSQL

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันความรู้เรื่อง NoSQL ให้กับนักศึกษาคณะไอทีลาดกระบัง โดยเนื้อหาจะเป็นความรู้พื้นฐานต่าง ๆ ที่ควรรู้และเข้าใจ ก่อนนำ NoSQL ไปใช้งาน มาเริ่มกันเลย

Read More…

สรุปเรื่องของ Redux สำหรับ Mobile Application

จากงาน iOS Dev Meetup ครั้งที่ 4 มีหนึ่ง session พูดเรื่อง Redux – Brings Web Architecture to Mobile เป็นสิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ที่สำคัญเข้าใจได้ไม่ยาก ดังนั้นจึงนำมาสรุปนิดหน่อย ประกอบไปด้วย ที่มาของแนวคิด Redux Principle 3 ข้อ โครงสร้างการทำงาน Code ตัวอย่าง ซึ่งพัฒนาด้วยภาษา Swift เริ่มต้นกันเลย

Read More…

สรุปสิ่งที่แบ่งปันในงาน iOS Dev Meetup ครั้งที่ 4

วันนี้มีโอกาสมาแบ่งปันเรื่อง Continuous Delivery with Fastlane ในงาน iOS Dev Meetup ครั้งที่ 4 จากกลุ่ม iOS Developer Thailand จึงทำการสรุปสิ่งที่แบ่งปันไว้นิดหน่อย หัวข้อต่าง ๆ ในงาน meetup ประกอบไปด้วย Continuous Delivery with Fastlane Redux React Native

Read More…

สรุปสิ่งที่ได้แบ่งปัน และ ได้รับในงาน Code Mania 11

วันนี้มีโอกาสไปแบ่งปันในงาน Code Mania 11 :: Raise the bar จัดโดยสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย โดยพูดเรื่อง บุกป่าฝ่าดงอีฟฟฟ เพื่ออธิบายวิธีการปรับปรุง code ที่มันยุ่งเหยิงให้ดีขึ้น รวมทั้งความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับกลับมา จึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

สรุปการแบ่งปันในงาน Docker Bangkok Meetup #1

เมื่อวานมีโอกาสได้ไปแบ่งปันความรู้พื้นฐานเรื่อง Docker ในงาน Docker Bangkok Meetup ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกที่ Kaidee Ofiice จึงทำการสรุปเรื่องที่แบ่งปันดังนี้ โดยจะเป็นเรื่องของการใช้งาน Docker ในมุมมองของ Developer ทั้งการทำความเข้าใจเกี่ยวกับ Container และ Docker เนื่องจากผู้เริ่มต้นมักเข้าใจว่า Docker == Container แต่สิ่งที่ถูกต้องคือ Docker มันเป็นตัวจัดการ container ซึ่งมีการจัดการหลัก ๆ เช่น

Read More…