จากบทความเรื่อง Demystifying Data Science For All ทำการบักทึกการพูดเกี่ยวกับ The Practice of Data Science หรือแนวปฏิบัติของ Data Science ประกอบไปด้วย People คือ คน หน้าที่ และ ความสามารถ ต้องทำงานเป็นทีม Process คือขั้นตอนการทำงานของ Data Science Tool คือเครื่องมือและ platform ต่าง ๆ มีความน่าสนใจอย่างมาก จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…