BigData Archive

ว่าด้วยเรื่อง 8V สำหรับ Big Data

วันนี้อ่านเจอเอกสารที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่อง Big Data Technology with 8V ซึ่งทำการอธิบายคุณสมบัติของ Big Data เพื่อกำหนดว่าในแต่ละส่วนต้องทำอะไร นำพาไปสู่การเลือก process และ technology ที่เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้ Volume Value Veracity Visualization Variety Velocity Viscosity Virality

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Fast Data

โดยปกตินั้นข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยิ่งในปัจจุบันอัตราการเปลี่ยนแปลงสูงมาก ๆ ทั้ง Volume, Velocity และ Variety ทำให้เครื่องมือต่าง ๆ ที่มีอยู่อาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทั้งการจัดเก็บ ทั้งการรวบรวม ทั้งการวิเคราะห์ ประมวลผล ซึ่งมีความซับซ้อน และต้องการให้ทำงานแบบ realtime ดังนั้นเราต้องการวิธีการใหม่ เครื่องมือใหม่ ๆ architecture ใหม่

Read More…

สรุปแนวโน้มที่น่าสนใจการจัดการข้อมูลในปี 2017 จาก Oreilly

ข้อมูลจาก Data community ของ Oreilly ทำการสรุปแนวโน้มในปี 2017 ออกมาได้อย่างน่าสนใจ ทั้งเรื่องของ Data scientist ทั้งเรื่องของ Data engineering ทั้งเรื่องของ Data stroage ทั้งเรื่องของเครื่องมือต่าง ๆ จึงทำการแปลและสรุปไว้นิดหน่อยดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Data Intelligence (Data IQ)

จากหนังสือ The Big Data Revolution ได้อธิบายถึงที่ไปที่มาของ Big Data ได้อย่างน่าสนใจ โดยหนึ่งในนั้นคือ เรื่อง Data Intelligence ซึ่งเรียกสั้น ๆ ว่า Data IQ ดังนั้นจึงทำการสรุปไว้นิดหน่อย

Read More…

YAHOO! เปิดให้ download ฐานข้อมูลขนาดใหญ่กันแล้ว

วันนี้เพิ่งเห็นว่าทาง Yahoo ได้เปิดเผยฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้ใช้งานกันได้แล้ว ตามจริงประกาศออกมาตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนะ !! ตกข่าวสุด ๆ ดังนั้นจึงนำมาสรุปกันนิดหน่อย ทาง Yahoo ได้เปิดฐานข้อมูล Webscope ให้ทุกคนทำการ download เพื่อไปใช้งานกันฟรี ๆ แล้ว ซึ่งข้อมูลมีขนาดถึง 13.5 TB (Terabyte) โดยเป็นข้อมูลของผู้ใช้งานของ Yahoo กว่า 20 ล้านคน ที่เข้ามาอ่านข่าวสาร และ ข้อมูลต่าง ๆ นั่นเอง

Read More…

สรุปโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database

วันนี้ได้เริ่มอ่านหนังสือ Introducing to Data Science มีหนึ่งบททำการอธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูลของ NoSQL Database ไว้ได้อย่างน่าสนใจ และ เข้าใจง่าย จึงนำมาแปลไว้อ่านนิดหน่อยดังนี้

Read More…

ว่าด้วยเรื่องของ Data Science

ในปัจจุบันเรื่องของ Data Science ถูกพูดถึงกันอย่างมาก มักจะมาพร้อมกับคำว่า Big Data ดังนั้น เราดูกันหน่อยว่า ที่มาที่ไปของ Data Science มันเป็นมาอย่างไร ทำไมถึงในปัจจุบันถึงพูดถึงกันมาก ทำไมเราจึงต้องให้ความสนใจ และ ใส่ใจ มาเริ่มหาคำตอบกัน

Read More…

ในปี 2016 มาเรียนรู้เครื่องมือเกี่ยวกับ Big Data กัน

สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับ Big Data คือ ชุดของเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยทำให้การทำงานกับ Big Data ง่ายขึ้น โดยในปี 2016 เราน่าจะศึกษาสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้บ้างนะ Visualization Apache Spark HBase Cask Data Application (CDA) มาดูรายละเอียดกันหน่อย

Read More…

สรุปแนวโน้มของ Big Data ในปี 2015 ว่าเป็นอย่างไร

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับแนวโน้มที่สำคัญ ๆ ของ Big Data ทั้งปี 2015 จาก Tableau Report :: Top 7 Trends in Big Data for 2015 ซึ่งทำให้เห็นว่าทั้งปี 2015 นั้น Big Data มันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ประกอบไปด้วย 7 เรื่องดังนี้

Read More…

Big Data :: พื้นฐานมันสำคัญมากนะ

จากบทความ What Marketers Should Know About Big Data ได้อธิบายเกี่ยวกับ Big Data ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งเรื่องความเข้าใจผิด ทั้งเรื่องความรู้พื้นฐาน ดังนั้น จึงนำมาแปล และ สรุปนิดหน่อย

Read More…