หลังจากที่ดู VDO เรื่อง The Evolution of Reddit.com’s Architecture
ทำการอธิบาย architecture ของระบบ Reddit.com
ว่าเป็นอย่างไรบ้าง
ใช้อะไรบ้าง
มีวิวัฒนาการอย่างไรบ้าง
มาดูกันนิดหน่อย น่าจะพอมีประโยชน์สำหรับการพัฒนาระบบงาน
สิ่งที่น่าสนใจคือ architecture นั้นจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามปัญหาที่เกิดขึ้น

สถิติที่น่าสนใจก่อนดู architecture คือ

 • 1 ล้าน post ต่อวัน
 • 5 ล้าน comment ต่อวัน
 • 75 ล้าน vote ต่อวัน
 • ค้นหา 70 ล้านครั้งต่อวัน

มาดู Architecute หลักกันหน่อย

คำอธิบาย

 • Frontend พัฒนาด้วย Node.js
 • R2 คือ monolith system เป็นระบบดั้งเดิมพัฒนาด้วยภาษา Python ตั้งแต่ปี 2008 (ชื่อคุ้น ๆ นะ R2)
 • API, Search, Thing, Listing และ Rec คือ service ที่ถูกแยกออกมาจาก R2 ยังพัฒนาด้วยภาษา Python เช่นเดิม
 • Protocol ที่ใช้สื่สารระหว่าง client-service คือ HTTP และ Thrift ซึ่งขึ้นอยู่กับ client
 • ใช้ CDN (Content Network Delivery) ในการแยก request ไปยังส่วนงานต่าง ๆ

สิ่งที่น่าสนใจมาก ๆ คือ R2

ซึ่งเป็นระบบดั้งเดิมของ Reddit.com
แน่นอนว่ามันมีความซับซ้อนสูงมาก
เพราะว่าทุกสิ่งอย่างรวมกันอยู่ที่นี่
การ deploy ก็ต้อง deploy code เหมือนกันในทุก ๆ server
ทั้ง ๆ ที่แต่ละเครื่องก็แยกทำงานต่างกัน
แต่ด้วยความเป็น monolith จึงต้องทำแบบนี้

ใช้ Load Balance ในการกระจายงานไปยัง app หรือ service ต่าง ๆ
ส่วนงานที่ทำงานแบบ asynchronous จะผ่านระบบ Job Queue (RabbitMQ)
Caching นั้นใช้ Memcached ในการจัดการ
ถ้าระบบฐานข้อมูลหลักจะใช้ PostgreSQL (Relational) และ ThinkDB (Key-value)
ส่วนการเขียนหนัก ๆ จะใช้ Cassandra ซึ่ง feature ใหม่ ๆ จะใช้ทั้งหมด
แสดงดังรูป

มาดูใน service สักตัว คือ Listing service

มีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก
สำหรับการแสดงรายชื่อของหัวข้อต่าง ๆ นั่นเอง
เช่น hot, new และ top เป็นต้น
แสดงดังรูป

ตัวอย่างของหัวข้อที่ hot ทำการเรียงจากคะแนนการ vote
ถ้าเป็นคำสั่ง SQL ทั่วไปก็เพียง select * from links order by hot(ups, downs);
ส่วนผลการดึงข้อมูลก็ทำ caching ไว้
โดยที่ caching จะถูกทำลายเมื่อมีหัวข้อใหม่และมีการ vote !!

ถ้าดูจากสถิติของการ vote แล้ว
คิดว่า caching มันจะช่วยอะไรไหม ?
แน่นอนว่า ไม่ได้ช่วยอะไรเลย !!
เพราะว่าข้อมูลมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา

การแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นคือ

คือการ denormalize ข้อมูลจากนั้น
เขียนข้อมูลไปที่ Cassanda
อ่านข้อมูลจาก Memcached
ส่วนเรื่องของการ vote นั้น
จะส่งไปยัง Vote queue (RabbitMQ)
ทำให้การระบบทำงานได้ดีขึ้น caching มีประสิทธิภาพดีขึ้น

แต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นมาอีกเมื่อกลางปี 2012

พบว่ามีช่วงที่การใช้งานสูงมาก ๆ
ทำให้การ vote ช้ามาก ๆ
เนื่องจากมีงานค้างใน Vote queue สูงมาก
บางงานรอนานถึง 1 ชั่วโมง
ซึ่งโดนผู้ใช้งานด่ามาอย่างมาก !!

การแก้ไขคือ
เพิ่มจำนวน processor consumer ให้มากขึ้น
วิธีการนี้กลับทำให้แย่ลง !!

ดังนั้นจึงต้องคิดใหม่ ประกอบไปด้วย

 • ทำการ lock vote processor/consumer ไม่ให้ทำงานในช่วงเวลาหนึ่ง หรือการตั้ง timer นั่นเอง ให้เท่ากับเวลาประมวลผล
 • ทำการแบ่งของ Job queue ออกตาม Subreddit

ทำให้สถานการณ์ของระบบดีขึ้น กลับมาปกติ

แต่ว่าปลายปี 2012 ก็เกิดปัญหาขึ้นมาอีก !!

ระบบการทำงานช้าลงอีกแล้ว
เมื่อดูข้อมูลจากค่าเฉลี่ยของเวลาการ lock และ processing ก็ดูดี
แต่ปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ 99th percentile
นั่นคือการ vote ในกลุ่มย่อย ๆ เข้าไปอีก ทำงานช้ามาก ๆ

เมื่อลงไปดูในรายละเอียดพบว่า
มีการ post link ของ domain อื่น ๆ เข้ามายัง Reddit.com เยอะมาก ๆ
หนึ่งในนั้นคือ imgur.com
ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงการ caching ของ Listing
ดังนั้นจำเป็นต้องแยก Job queue ออกตาม domain เพิ่มเข้ามาอีก
ในตอนนี้ระบบ Job queue จะแยกตาม

 • Subreddit
 • Domain
 • Profile

สิ่งที่ทีมพัฒนาได้เรียนรู้คือ

การใช้ lock/partition และ timer ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นไปได้
การ lock มีผลต่อจำนวน throughput ที่ลดลง ดังนั้นใช้เท่าที่จำเป็น
การทำ partition หรือแบ่งข้อมูลเป็นส่วน ๆ ช่วยทำให้จำนวนข้อมูลในการทำงานน้อยลง
99th percentile ช่วยทำให้เจอต้นเหตุของปัญหา

แสดงรูปแบบการเรียนรู้ของ Listing service

สิ่งที่กำลังจะทำต่อไปเกี่ยวกับ Listing service คือ

 • หา data model ใหม่ ๆ ที่ลดการ lock ข้อมูล
 • ใช้ machine learning และ offline batching ในการทำ personalized listing

ยังมีเรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ แนะนำให้ลองไปฟังดูครับสนุกดี
The Evolution of Reddit.com’s Architecture