วันนี้อ่านเจอเอกสารที่น่าสนใจว่าด้วยเรื่อง Big Data Technology with 8V
ซึ่งทำการอธิบายคุณสมบัติของ Big Data
เพื่อกำหนดว่าในแต่ละส่วนต้องทำอะไร
นำพาไปสู่การเลือก process และ technology ที่เหมาะสม
โดยแบ่งออกเป็น 8 กลุ่มดังนี้

  1. Volume
  2. Value
  3. Veracity
  4. Visualization
  5. Variety
  6. Velocity
  7. Viscosity
  8. Virality

แสดงดังรูป

มีตัวที่เพิ่มเข้ามาและน่าสนใจคือ

Value ว่าด้วยเรื่องคุณค่าของข้อมูล
เราสามารถหาข้อมูลเหล่านี้ ได้ตามที่ต้องการหรือไม่ ?

Visualization ว่าด้วยเรื่องการแสดงข้อมูล เพื่อช่วยสำหรับการตัดสินใจ
และเป็นส่วนที่ผู้ใช้งานสามารถ interact ได้อีกด้วย

Viscosity ว่าด้วยเรื่องความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล
เนื่องจากข้อมูลมาจากหลากหลายแหล่ง
เนื่องจากจำนวนข้อมูลเกิดขึ้นมาสูงมาก ๆ
เนื่องจากการประมวลผลมีความซับซ้อนสูงมาก ๆ

Virality ว่าด้วยเรื่องการวัดความเร็วของข้อมูลที่ส่งผ่านระบบ network

ยังไม่พอนะ เจอข้อมูลว่ามีถึง 42V อีกด้วยนะ

มันจะเยอะไปไหน !!

อ่านเพิ่มเติมในเรื่อง Big Data ด้วย 5V + 1C

Tags: