https://bookscape.co/books/education-and-learning-societies/lifelong-kindergarten

ช่วงนี้อ่านหนังสือเรื่อง Lifelong Kindergarten
หรือในหนังสือแปลภาษาไทยชื่อว่า อนุบาลตลอดชีวิต
หมายถึงการเรียนรู้ของคนเราตลอดชีวิต
ควรเป็นเหมือนโรงเรียนอนุบาล
ซึ่งเด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายสิ่งอย่างไปพร้อม ๆ กับการได้เล่นและสนุก
และเข้าใจในสิ่งนั้น ๆ มากขึ้น
ทำให้เกิดแนวคิดต่อยอดไปอีกมากมาย

ในหนังสือเรียกกระบวนการนี้ว่า Creative Learning Spiral

ประกอบไปด้วย

  • Imagine การจินตนาการถึงสิ่งที่อยากจะทำ
  • Create การสร้างจากจินตนาการออกมาให้เป็นรูปเป็นร่าง
  • Play การได้ลองเล่น ทดลอง ทำสิ่งต่าง ๆ ของตนเองขึ้นมาแบบไม่รู้จบ
  • Share การได้แบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ ได้ลองเล่นด้วยกัน ทำให้ได้รับความคิดเห็น เพื่อใช้ในการปรับปรุง เป็นกระบวนการที่สำคัญของการคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างมาก (Learing to share)
  • Reflect การได้กลับมาคิดทบทวนจากสิ่งต่าง ๆ ที่ได้ทำไป จากการเล่น การทำงานร่วมกันและแบ่งปัน เพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น หรือผู้ที่ดูและหรือผู้สอน อาจจะนำสิ่งที่ได้รับมาพูดคุยทั้งเรื่องการคิดและออกแบบอีกด้วย
  • กลับมา Imagine อีกครั้ง ซึ่งกระบวนการแบบ iteration นั้นเป็นหัวใจของกระบวนการนี้เลย เพื่อนำไปสู่แนวคิดใหม่ ๆ ปรับปรุงให้ดีขึ้นอีกด้วย

แสดงดังรูป

ปล. แต่เมื่อเด็ก ๆ ออกจากโรงเรียนอนุบาล
เพื่อไปเรียนในชั้นที่สูงขึ้น
กลับพบว่าความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ ส่วนใหญ่จะหายไป
ต้องไปแข่งขันตามมาตรฐานที่กำหนด
มีการแบ่งกลุ่มตามความสามารถที่มาตรฐานกำหนดไว้
สุดท้ายเราจะได้แต่คนเก่งแต่ไม่ได้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์เท่าที่ควร

ในหนังสือนั้นจะแบ่งการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ไว้ 4 เรื่อง หรือ 4P คือ

  1. Project หรือโครงงาน ซึ่งคนเราจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อกำลังลงมือทำ project ที่สนใจหรือมีความหมายต่อเรามาก ๆ
  2. Passion หรือความหลงไหล เมื่อคนเรามีความใส่ใจและสนใจในเรื่องอะไรแล้ว จะสามารถทำสิ่งนั้นได้ยาวนาน ถึงแม้จะยากก็ตาม ทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากมายแบบที่ไม่เคยเจอมาก่อน จะเรียกว่าเข้าสู่สภาวะ Flow
  3. Peers หรือเพื่อน การเรียนรู้จะเจริญเติบโตหรือขยายตัวมากขึ้นเมื่อมีกิจกรรมทางสังคม (Socail activity) เพื่อทำการแบ่งปันแนวคิด ทำงานและสร้าง project ต่าง ๆ ขึ้นมาด้วยกัน กลายเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ขึ้นมา
  4. Play หรือการเล่นสนุก ขั้นตอนในการเรียนรู้มันคือการทดลองดังนั้น มันจึงต้องสนุก ถึงแม้จะเป็นเรื่องยากแต่ยังคงสนุก ทำให้เราได้ลองทำในสิ่งใหม่ ทดลองในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้ลองเสี่ยง จากนั้นก็ทำซ้ำไปเรื่อย ๆ ดังนั้นสภาะแวดล้อมสำคัญมาก ๆ สภาวะแวดล้อมควรเป้นสนามเด็กเล่นไม่ใช่คอกให้เด็กเล่น

ตามไปเจอ paper ที่ผู้เขียนเขียนไว้
เรื่อง GIVE P’S A CHANCE:PROJECTS, PEERS, PASSION, PLAY
ลองอ่านเพิ่มเติมดูครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก ๆ
และอ่านเพิ่มเติมในหนังสือครับ
เป็นหนังสือที่ไม่อยากอ่านจบเลยจริง ๆ

Tags: